Företagets grundinställningar

Efter att du loggat in på Personalkollen hittar du Inställningar högst uppe till höger. Här ställer du in ditt företags grundläggande inställningar för kontaktuppgifter, schemainställningar, stämpelklockan, personalgrupper & kostnadsställen, bokföring med mera.

Företagsuppgifter

Detta är kontaktuppgifterna för företaget. Företagsnamnet ska vara bolagsnamnet, eftersom det visas på bland annat utskriften för Skatteverket, i bokföringsunderlaget, på arbetsgivardeklarationen och på lönespecifikationerna. Visningsnamnet är namnet på er verksamhet ut mot kunder, skyltnamnet. Telefonnumret och e-postadressen som anges här visas på de anställdas lönespecifikationer.

Milersättning

Standard milersättning för anställda är 18,50 kr. Ange ett högre värde här om du vill ge dina anställda en högre milersättning än det skattefria beloppet 18,50 kr. 

Ekonomi

Brytpunkt

Tiden för när Personalkollen ska börja räkna på nytt dygn i schemat och försäljningen. Om personal exempelvis börjar arbeta kl 04:30, så ska brytpunkten flyttas till 04:00. Om det istället finns personal som i regel jobbar längre än till 05:00 kan brytpunkten flyttas fram till t.ex. 06:00. Nästa dag i schemat börjar då visas från kl 06.00.  Brytpunkten påverkar även på vilken dag inläst försäljning visas.

Genomsnittlig varukostnad

Här anger du den genomsnittliga varukostnaden för företaget. Under den Ekonomiska översikten visas varukostnaden i de gråa staplarna.

Tidshantering

Ändringsmeddelande

Anger om systemet ska skicka ett mail till personalen om du i efterhand gör ändringar på en redan rapporterad tid (inte om du gör en ändring i schemat).

Löneuppgifter

Här ställer du in de generella uppgifterna som rör löner. Här anges företagets standardinställningar för skatteavdrag, det som står här blir giltigt för alla anställda som har Företagets standard som skatteinställning på sitt personkort. Om det finns personal som ska beskattas enligt annan skattetabell gör du dessa inställningar på individnivå..

Utbetalningsdag och bokföringsdag 

Anger vilken dag ni kommer betala ut löner, och vilken datering bokföringsunderlaget ska få. Infaller utbetalningsdagen på en helgdag kommer systemet per automatik ändra detta till närmaste vardag innan valt datum.

Stödområde

Tillhör ni ett stödområde kan ni få göra avdrag på arbetsgivaravgifterna. Denna ruta ska då vara ikryssad. Mer om vilka områden som är stödområden kan du läsa om på Skatteverkets hemsida.

Fora 

Om ni är anslutna till Fora fyller du i ert Fora-avtalsnummer här. Vid årets slut kommer en Fora-rapport kunna exporteras från Personalkollen.

Bankuppgifter

Om era löner betalas ut med hjälp av en bankfil måste dessa uppgifter fyllas i. Du kan få ut dessa uppgifter från din bank om du inte redan har dem tillgängliga. Har du detta ifyllt kan du efter lönekörning ta ut en bankfil som du sedan laddar upp på er bank, signerar och godkänner för utbetalning på angett datum. 

Uppgifter för Svenskt Näringsliv

För att kunna ta ut statistik till Svenskt Näringsliv måste dessa uppgifter vara korrekt ifyllda. Mer om detta kan du läsa i vår artikel om statistik till Svenskt Näringsliv

Fick du svar på din fråga? Tack för din feedback! Något gick snett. Vänligen försök igen senare.