Notiser

Notiser genereras vid händelser som avviker från schemalagda pass. Du kan ange tidsramar för notiser om in- och utstämpling, lägga till möjligheten för de anställda att ange en orsak till avvikelsen direkt i stämpelklockan samt ställa in vilka avvikelser du önskar få notis om. Du ställer in vilka vilka avvikelser som ska genereras under Inställningar - Notiser.

I vår artikel Hantera notiser kan du läsa mer om vad de olika notiserna på startsidan innebär och hur du attesterar dem. 

Val vid instämpling

Tidig instämpling

 • Automatisk tidsjustering - Justerar fram instämplings-tiden till schemalagd tid om personal stämplar in mindre än X minuter före schemalagd starttid. Notis skapas om personal stämplar in mer än X minuter före starttiden
 • Skapa alltid notis - Skapar en notis när personal stämplar in tidigare än schemalagd starttid
 • Skapa notis före en viss tid - Skapar en notis när personal stämplar in mer än X minuter före schemalagd starttid
 • Varken tidsjustera eller notifiera - Tillåter personalen att stämpla in tidigare än schemalagd starttid utan automatisk tidsjustering och utan att någon notis skapas

Sen instämpling

 • Skapa alltid notis - Skapar en notis när personal stämplar in senare än schemalagd starttid
 • Skapa notis efter en viss tid - Skapar en notis när personal stämplar in mer än X minuter efter schemalagd starttid
 • Skapa inte notis - Tillåter personalen att stämpla in senare än schemalagd starttid utan att någon notis skapas

Klicka i check-boxen för Icke schemalagt arbete om du önskar få en notis när en anställd stämplar in utan att ha ett planerat pass i schemat. 

Klicka i check-boxen för Utebliven instämpling om du önskar få en notis när en anställd med planerat pass inte har stämplat in. 

Val vid utstämpling

Tidig utstämpling

 • Skapa alltid notis - Skapar en notis när personal stämplar in tidigare än schemalagd sluttid
 • Skapa notis före en viss tid - Skapar en notis när personal stämplar ut mer än X minuter före schemalagd sluttid
 • Skapa inte notis - Tillåter personalen att stämpla ut tidigare än schemalagd sluttid utan att någon notis skapas

Sen utstämpling

 • Automatisk tidsjustering - Justerar tillbaka tiden om personal stämplat ut mindre än X minuter efter schemalagd sluttid. Skapar notis om personalen stämplar ut mer än X minuter efter sluttiden 
 • Skapa alltid notis - Skapar alltid en notis när personal stämplar ut senaren än schemalagd sluttid
 • Skapa notis efter en viss tid - Skapar en notis när personal stämplar ut mer än X minuter efter schemalagd sluttid
 • Varken tidsjustera eller notifiera - Tillåter personal att stämpla ut senare än schemalagd sluttid utan automatisk tidsjustering och utan att någon notis skapas

Klicka i check-boxen för Visa antal arbetade timmar om du vill att personalen ska se en summering av arbetad tid för löneperioden i stämpelklockan efter varje avslutat arbetspass. 

Ange orsak

Klicka i check-boxen för att ge personalen möjlighet att lämna meddelande i stämpelklockan vid in- och utstämpling. Meddelandet visas sedan som en notis på startsidan.

Personalnotiser

Klickar du in check-boxen för Födelsedag så visas en notis på startsidan tre dagar innan den anställdes födelsedag inträffar. Klicka i check-boxen för Utgående anställning så visas en notis på startsidan med start tre veckor innan anställningen upphör och fram till slutdatumet. 

Notiser till personalen

Du kan välja om det ska skickas pushnotiser och/eller mejl som standard till personalen vid exempelvis schema-ändringar. Bockar du i något av valen så är detta alltid förinställt och du behöver inte manuellt bocka i ett val vid schemaläggning eller ändringar.

Önskar du skicka meddelande via e-post till personalen när rapporterade tider ändras bockar du i rutan för Ändringsmeddelande.

Fick du svar på din fråga? Tack för din feedback! Något gick snett. Vänligen försök igen senare.