Kostnadsställen

Varje grundpass i schemat och varje arbetad tid ska kopplas till ett kostnadsställe. Det är endast de tider som arbetas utan ett planerat schema som till en början saknar ett kostnadsställe. 

Så skapar du kostnadsställen

Du anger vilka kostnadsställen som ska finnas på ditt konto under Inställningar - Organisationer. Du kan här lägga till dina olika kostnadsställen men också  ändra eller ta bort de kostnadsställen som redan finns på kontot. Har ni flera arbetsplatser på samma bolag kopplas även kostnadsstället till rätt arbetsplats. 

Förvalt kostnadsställe på icke schemalagt arbete

Under inställningar för era personalgrupper på kontot kan du välja ett kostnadsställe som är förvalt vid arbete utan schema. På det sättet slipper du välja kostnadsställe i notisen om icke schemalagt arbete, och den stämplade tiden knyts automatiskt till det förvalda kostnadsstället.

Kostnadsställets syfte

Vill du kunna se arbetade timmar uppdelat efter var i verksamheten de är arbetade så behöver du skapa kostnadsställen. De stämplade tiderna summeras i kostnadsställesrapporten under Analys. Vilket kostnadsställe en tid ska styras mot beror på hur grundpassen i schemat är uppbyggt, men du kan även justera detta manuellt på varje arbetad tid i listan för Rapporterad tid.

Du hittar mer information kring detta i våra artiklar om grundpass och personalkostnad.

Fick du svar på din fråga? Tack för din feedback! Något gick snett. Vänligen försök igen senare.