Kostnadsställesrapport

I Kostnadsställesrapporten ser du preliminära personalkostnader uppdelade per kostnadsställe. Här visas hur många timmar som är arbetade på respektive kostnadsställe och personalkostnaden de innebär. 

Personalkostnad per kostnadsställe

Hur personalkostnaden beräknas kan du läsa mer om här.

Högst upp kan du söka på ett visst kostnadsställe och en viss period. Längst ner på sidan visas en summering av perioden. Här beräknas personalkostnaden utifrån stämplade timmar. 

Klickar du på namnet på ett kostnadsställe fälls en lista ut över vilka som har arbetad tid registrerad på det kostnadsstället för vald period.

Observera att kostnader för sjuklön, semesterlön och ev. månadslöner för personal som inte stämplar inte räknas med här.

För att kunna se detta krävs rättigheter för Ekonomi, Personal och Löner samt minst en personalgrupp och ett kostnadsställe.

Behöver du fortfarande hjälp? Kontakta oss Kontakta oss