Kostnadsställesrapport

I Kostnadsställesrapporten ser du preliminära personalkostnader uppdelade per kostnadsställe. Här visas hur många timmar som är arbetade på respektive kostnadsställe och personalkostnaden de innebär. 

Personalkostnad per kostnadsställe

Hur personalkostnaden beräknas kan du läsa mer om i vår artikel om personalkostnader.

Här kan du söka på ett visst kostnadsställe och en viss period. Längst ner på sidan visas en summering av perioden. Här beräknas personalkostnaden utifrån stämplade timmar. 

Klickar du på namnet på ett kostnadsställe fälls en lista ut över vilka som har arbetat mot detta kostnadsställe under vald period.

Observera att alla kostnader inte räknas upp här, exempelvis sjuklön, semesterlön och personalkostnader för de som inte stämplat in.

För att kunna se detta krävs rättigheter för Ekonomi, Personal och Löner samt minst en personalgrupp och ett kostnadsställe.

Fick du svar på din fråga? Tack för din feedback! Något gick snett. Vänligen försök igen senare.