Beräkning av personalkostnad

I schemaprognosen och analysen kan du läsa av förväntad samt faktisk personalkostnad. Kostnaderna beräknas med hänsyn till den anställdes anställningsvillkor och omfattar arbetsgivaravgifter, semesterersättning, lönetillägg, förmåner och även Fora-avgift.

Olika inställningar för beräkning per person

Det finns tre olika inställningar för hur personalkostnaden ska beräknas på individnivå.

  • Automatiskt per arbetad timme är alltid valt som standard när ni registrerar en ny personal
  • Egen kostnad per arbetad timme
  • Automatiskt per kalenderdag gäller endast för månadsavlönad och funktionen behöver aktiveras av supporten

För att ändra beräkning av personalkostnad på en anställd går du till Ändra anställning - Ändra uppgifter och öppnar valet för Personalkostnad.

Räkneexempel vid beräkning: automatiskt per arbetad timme

Följande exempel visar personalkostnaden för en anställd med timlön, OB-ersättning, kostförmån samt Fora under 2023. Observera att semestern beräknas på 12 procent enligt semesterlagen och kan skilja sig åt från ditt konto beroende på vilken semesterberäkning ni tillämpar.


Beräkning Summa
Timlön 150 kr Schemalagd tid / Arbetad tid 10 h 1500 kr
OB 1 25,08 kr Schemalagd tid /Arbetad tid 1 h 25,08
Semesterersättning 12 procent Beräknas på bruttolön 1525,08 kr 183 kr
Arbetsgivaravgifter bruttolön Beräknas på 31,42 procent av 1525,08 kr 479,18 kr
Arbetsgivaravgifter semester Beräknas på 31,42 procent av 183 kr 57,5 kr
Arbetsgivaravgifter kostförmån Beräknas på 31,42 procent av 61 kr 19,16 kr
Fora Beräknas på 4,3 procent av bruttolön + semester , 1708,08 kr 73,45 kr
Fora löneskatt Beräknas på 24,26 procent av 73,45 kr 17,82 kr

Summering rörlig personalkostnad 2355,19 kr

Följande exempel visar personalkostnaden för en anställd med månadslön, OB-ersättning, kostförmån samt Fora under 2023. Observera att semestern beräknas på 12 procent enligt semesterlagen och kan skilja sig åt från ditt konto beroende på vilken semesterberäkning ni tillämpar. Divisorn 173 gäller för Visita/HRF och kan skilja sig åt om ni tillämpar något annat grundavtal.


Beräkning Summa
Månadslön 25000 kr 25000 kr / 173 = 144,5 kr per timme. Schemalagd tid / arbetad tid 10 h 1445 kr
OB 1 25,08 kr Schemalagd tid /arbetad tid 1 h 25,08 kr
Semesterersättning 12 procent Beräknas på bruttolön 1470,08 kr 176,41 kr
Arbetsgivaravgifter bruttolön Beräknas på 31,42 procent av 1470,08 kr 461,9 kr
Arbetsgivaravgifter semester Beräknas på 31,42 procent av 176,41 kr 55,43 kr
Arbetsgivaravgifter kostförmån Beräknas på 31,42 procent av 61 kr 19,16 kr
Fora Beräknas på 4,3 procent av bruttolön + semester, 1646,49 kr 70,8 kr
Fora löneskatt Beräknas på 24,26 procent av 70,8 kr 17,17 kr

Summering rörlig personalkostnad 2279,95 kr

Räkneexempel vid automatiskt per kalenderdag

Detta val beräknar personalkostnaden till en fast kostnad varje kalenderdag i månaden. Antal schemalagda timmar eller instämplad tid ligger inte till grund för den dagliga kostnaden. Beräkningen av fast personalkostnaden kommer inte ta hänsyn till registrerad frånvaro. Personalkostnaden är inklusive semesterersättning, arbetsgivaravgifter, eventuella lönetillägg och OB-ersättningar samt Fora avgift. Observera att detta val måste aktiveras av vår support.

Nedan visas ett räkneexempel för en person med månadslön med valet automatiskt per kalenderdag.


Beräkning Summa
Månadslön 35000 kr Beräknas per kalenderdag genom 35000 * 12 / 365 1150,68 kr
Semesterersättning 12 procent Beräknas på bruttolön 1150,68 kr 138,08 kr
Arbetsgivaravgifter bruttolön Beräknas på 31,42 procent av 1150,68 kr 361,54 kr
Arbetsgivaravgifter semester Beräknas på 31,42 procent av 138,08 kr 43,38 kr
Fora Beräknas på 4,3 procent av bruttolön + semester, 1288,76 kr 55,42 kr
Fora löneskatt Beräknas på 24,26 procent av 55,42 kr 13,44 kr

Summering fast personalkostnad per kalenderdag 1762,54 kr

Egen kostnad per arbetad timme

Inga anställningsuppgifter tas med i beräkningarna när du ändrar till en egen kostnad per arbetad timme. Den manuellt inlagda kostnaden är vad som visas i prognosen i schemat och under Analys. I schemaprognosen och under Analys räknas den angivna kostnaden per schemalagd eller instämplad timme. Eventuell intjänad OB, semesterersättning eller kostförmåner måste räknas upp manuellt och läggas på utöver denna timkostnad för att få en så rättvisande överslagsräkning som möjligt.

Detta val är användbart om ni exempelvis har anställningsstöd via arbetsförmedlingen. De olika stöden gäller vid introduktionsjobb, nystartsjobb, lönebidrag och vid yrkesintroduktion.

Anställningsstöden beräknas på olika sätt och kan skilja sig från fall till fall, det är därför viktigt att du gör beräkningen för varje anställd.

Beräkning av lönetillägg

Lönetillägg som inte är del av månadslönen redovisas som en fast personalkostnad under Analysen. Om lönetillägget däremot är en del av månadslönen så beräknas det som rörlig kostnad per arbetad timme. Kostnaden för lönetillägg beräknas precis som övrig personalkostnad och inkluderar semesterersättning, arbetsgivaravgifter samt Fora.

Frånvarokostnad

Om en person har varit frånvarande så beräknas frånvarokostnaden utifrån antalet frånvarotimmar. Frånvarokostnaden inkluderar betald ledighet, sjuklön, föräldralön, intjänad semester, arbetsgivaravgifter samt Fora-kostnad. Om ni har angett någon med beräkningen Automatiskt per kalenderdag så specificeras inte kostnaden som frånvaro utan ligger kvar under fast personalkostnad.

Fick du svar på din fråga? Tack för din feedback! Något gick snett. Vänligen försök igen senare.