Så fungerar grundpass

Grundpass är själva stommen i uppbyggnaden av schemaläggningen i Personalkollen. I systemet utgår man från de gemensamma nämnare som finns i verksamheten, exempelvis att lunchpasset i köket oftast är mellan kl 10:00 till 14:00 och skapar ett grundpass av detta.

Tänk på att försöka hålla ner antalet grundpass, så att det blir enklare att hitta i schemaläggningen. Om du ska schemalägga ett pass som avviker från standardtiden, så behöver du ej skapa ett nytt grundpass, utan det räcker med att byta start- eller sluttiden på just det specifika arbetspasset. Exempelvis har vi ett grundpass som heter "Kök kväll" som sträcker sig från kl 15:00 till 23:00, men vi kan ändra tiderna om vi vill (se bild nedan).

Behöver du fortfarande hjälp? Kontakta oss Kontakta oss