Så fungerar grundpass

Grundpass är själva stommen i uppbyggnaden av schemaläggningen i Personalkollen. 

För att skapa ett grundpass går till fliken Schema och vidare till Hantera grundpass, klicka där efter på Lägg till grundpass

I systemet utgår man från de gemensamma nämnare som finns i verksamheten, exempelvis att lunchpasset i köket oftast är mellan kl 10:00 till 14:00 och skapar ett grundpass av detta

Tänk på att försöka hålla ner antalet grundpass, så att det blir enklare att hitta i schemaläggningen. Om du ska schemalägga ett pass som avviker från standardtiden, så behöver du ej skapa ett nytt grundpass, utan det räcker med att byta start- eller sluttiden på just det specifika arbetspasset. Exempelvis har vi ett grundpass som heter Kök som sträcker sig från kl 11:30 till 21:30, men vi kan ändra tiderna om vi vill (se bild nedan).

Behöver du fortfarande hjälp? Kontakta oss Kontakta oss