Schemainställningar

Grundinställningarna för schemat styr hur personalen ser sitt schema i sitt personalinlogg och vilka varningar du kan bli uppmärksammad på när du schemalägger. 

Visning i personalläge

Visning av schema

Här väljer du om personalen ska se endast sitt eget schema, schema för den personalgrupp de själva tillhör, schema för alla på sin arbetsplats eller schemat för samtliga kollegor på företaget. Den enskilda ser sina egna tider via fliken Mitt schema på personalinlogget, övriga schemalagda pass visas under fliken Personalschema på personalinlogget.

Byte av pass

Aktiverar du passbyte på kontot har de anställda möjlighet att byta bort sina pass via appen. Den anställda klickar på passet hen vill byta bort och får sedan ange vem som ska ta passet i stället. Frågan om byte visas sedan som en notis på startsidan för dig som chef, och du kan godkänna eller neka bytet. Här aktiverar du byte av pass och väljer om passbyten är tillåtna endast inom samma persongrupper eller mellan all personal. 

Ange tillgänglighet

Väljer du Aktivt så kan de anställda ange sig tillgängliga och ej tillgängliga för hela dagar eller del av dag. Detta visas för dig i schemat och underlättar schemaläggningen. Väljer du endast tillgänglig kan de anställda inte markera tider eller dagar då de ej är tillgängliga. Väljer du inaktiv stängs möjligheten helt av.

Chefsläge

Passlön använder man sig av om den som arbetar tiden ska ha en fast ersättning för arbetspasset, som alltså inte är baserat på antal timmar en person har jobbat. Om du önskar tillämpa passlön markerar du checkrutan under schemainställningarna och den finns sedan som val i schemat samt vid tidsrapportering. 

Varningar i schemat

De varningar och regler du väljer att aktivera här styr vilka varningar för dygns- och veckovila som kommer visas när du schemalägger. Detta är företagets standardinställning för schemavarningar. Du kan ändra starttid för dygns- och veckoperiod på personnivå på personalkortet via fliken Personal - Anställningar.

Du kan läsa mer om varningar för dygns- och veckovila i vår artikel Dygns- och veckovila.

Fick du svar på din fråga? Tack för din feedback! Något gick snett. Vänligen försök igen senare.