Schemainställningar

Grundinställningarna för schemat styr hur personalen ser sitt schema i sitt personalinlogg och vilka varningar du kan bli uppmärksammad på när du schemalägger. 

Schema och tider

Brytpunkt - Tiden för när Personalkollen ska börja räkna på nytt dygn i schemat och försäljningen. Om personal exempelvis börjar arbeta kl 04:30, så ska brytpunkten flyttas till 04:00. Om det istället finns personal som i regel jobbar längre än till 05:00 kan brytpunkten flyttas fram till t.ex. 06:00. Nästa dag i schemat börjar då visas från kl 06.00.  Brytpunkten påverkar även på vilken dag inläst försäljning visas.

Passlön - använder man sig av om den som arbetar tiden ska ha en fast ersättning för arbetspasset, som alltså inte är baserat på antal timmar en person har jobbat. Om du önskar tillämpa passlön markerar du checkrutan under schemainställningarna och den finns sedan som val i schemat samt vid tidsrapportering. 

Automatisk publicering av pass - När automatisk publicering av pass används så publiceras en ny schema-vecka löpande varje söndag. Personalen får automatiskt push-notiser via appen varje gång en ny vecka publiceras.

Observera: Om du väljer att avpublicera pass eller schemalägger nya utkast inom den publicerade perioden, så kommer dessa inte att publiceras automatiskt.

Schemavarningar - aktiverar du för att enklare schemalägga korrekt utifrån Arbetstidslagen och kollektivavtalet Visita/HRF.

Du kan läsa mer om varningar för dygns- och veckovila i vår artikel Dygns- och veckovila.

Personalschema

Visning av schema

Här väljer du om personalen ska se endast sitt eget schema, schema för den personalgrupp de själva tillhör, schema för alla på sin arbetsplats eller schemat för samtliga kollegor på företaget. Den enskilda ser sina egna tider via fliken Mitt schema på personalinlogget, övriga schemalagda pass visas under fliken Personalschema på personalinlogget.

Byte av pass

Aktiverar du passbyte på kontot har de anställda möjlighet att byta bort sina pass via appen. Den anställda klickar på passet hen vill byta bort och får sedan ange vem som ska ta passet i stället. Frågan om byte visas sedan som en notis på startsidan för dig som chef, och du kan godkänna eller neka bytet. Här aktiverar du byte av pass och väljer om passbyten är tillåtna endast inom samma persongrupper eller mellan all personal. 

Ange tillgänglighet

Väljer du Aktivt så kan de anställda ange sig tillgängliga och ej tillgängliga för hela dagar eller del av dag. Detta visas för dig i schemat och underlättar schemaläggningen. Väljer du endast tillgänglig kan de anställda inte markera tider eller dagar då de ej är tillgängliga. Väljer du inaktiv stängs möjligheten helt av.

Beräkningsperioder

Här skapar du de beräkningsperioder som tillämpas i bolaget. Beräkningsperioderna behöver sedan aktiveras på respektive anställd. Du kan läsa mer om detta i vår artikel Beräkningsperioder och schemaläggning.

Rastregler

Du kan skapa rastregler med en förinställd rasttid för att tillämpa vid schemaläggning och instämplade arbetspass som inte är schemalagda. I vår artikeln Rastregler kan du läsa hur detta fungerar.

Fick du svar på din fråga? Tack för din feedback! Något gick snett. Vänligen försök igen senare.