Varningar i schemat

Varningar för dygns- och veckovila samt vid överlappande pass är ett hjälpmedel för dig vid schemaläggningen för att undvika att en anställd inte får sin rätt till ledighet mellan passen utifrån arbetstidslagen och Visita/HRF- och Visita/Unionens kollektivavtal. Du kan ställa in varningarna som en standard för samtliga anställda men även välja olika tider på individnivå. Varningarna är ett hjälpmedel och kommer inte hindra dig från att schemalägga ett arbetspass.  Läs vår artikel Schemainställningar för att tillämpa detta på ditt konto. 

Olika typer av varningar som kan uppstå vid schemaläggning

För kort uppehåll

Uppehållet mellan schemalagda arbetspass ska vara minst sex timmar. Vid vaktpass, uppdelade pass under samma dygn, ska uppehållet mellan passen vara minst tre timmar. I systemet visas en varning när uppehållet är mindre än tre timmar för alla. Observera att vid nattjänst får inte vaktpass, uppdelade pass under samma dygn, tillämpas.

Hög dygnsarbetstid

Dygnsarbetstiden får som högst vara tio timmar för arbetare och elva timmar för tjänstemän. Varningen i systemet tar hänsyn till den anställdes anställningsavtal. Systemet visar denna varning även när den anställde schemaläggs flera pass under ett dygn. 

Överlappande pass

En varning visas om du schemalägger en person på överlappande pass samma dag och tid. 

Har du fler konton i systemet är det även möjligt att koppla samman dem för att undvika att schemalägga överlappande pass för personal som arbetar i båda bolagen. Kontakta oss på 010-150 15 00 eller via mejl till support@personalkollen.se om du vill aktivera detta.

Om den anställde redan är schemalagd den tid du försöker schemalägga, eller om pass på ett annat konto med sammankopplat schema överlappar inom 30 min så visas en varning för detta.

Otillräcklig dygnsvila

De anställda ska ha minst elva timmars sammanhängande dygnsvila. Vilken tid som angetts för start av dygnsperiod spelar stor roll och bör sättas så att det allra bäst den anställdes regelbundna schema. Det brukar vara att föredra om start för dygnsperiod läggs i början eller slutet på ordinarie pass för den anställde. 

Otillräcklig veckovila

En anställd skall ha minst trettiosex timmars sammanhängande ledighet under varje period om sju dagar, så kallad veckovila. Veckovilan ska helst förläggas till veckoslut. De anställda får inte arbeta både lördag och söndag oftare än varannan vecka. Systemet tar inte hänsyn till när veckovilan infaller utan enbart den sammanhängande tiden. På nedan bild har den anställde en veckoperiod som börjar på en söndag, under en 7-dagarsperiod saknas en sammanhängande trettiosex-timmarsperiod.

För många vakter / För många dagar med vakter

Schemalägger du pass med tre till sex timmar mellan passen tolkas det av systemet som att du tillämpar vaktpass och du får då varningar utifrån detta. Vaktpass får inte schemaläggas fler än två dagar under samma vecka, och du får därför då en varning om det. Du får också en varning om du schemalägger fler än två vakter under samma dygn.

Ej sammanhängande

För personer anställda på nattjänst (arbetstid förlagd 00:00-07:00) får inte delade pass, så kallade vaktpass, tillämpas. Om du schemalägger delade pass inom samma dygn för en person som är anställd på nattjänst så kommer nedan varning att visas.

Fick du svar på din fråga? Tack för din feedback! Något gick snett. Vänligen försök igen senare.