Ekonomi i schemat

När du schemalägger i Personalkollen kan du se en prognos för vilken personalkostnad som de schemalagda timmarna innebär. Vid schemaläggning kan du också lägga in en försäljningsprognos utifrån historisk försäljning, för att på så sätt skapa de bästa förutsättningarna för en effektiv planering av schemat.  

Detta är ett planeringsverktyg. Personalkostnad för faktiskt arbetad tid och uppföljning av faktisk försäljning ser du under fliken Analys.

Introduktionsfilm

Personalkostnad och prognos 

För att personalkostnader ska visas i schemat klickar du på ikonen Prognoser och bockar i Rörlig personalkostnad och Frånvarokostnad. Den totala kostnaden baserat på schemalagda pass och registrerad frånvaro visas då under varje dag. Om du klickar på en rad öppnas en detaljerad vy med personalkostnad per person.

Högst upp vid varje veckodag visas den totala personalkostnaden utifrån det planerade schemat för den dagen. Kostnaderna visas också uppdelat vid respektive kostnadsställe. Periodens totala kostnad visas längst ut till vänster över passens namn.

I artikeln Beräkning av personalkostnad kan du läsa mer om hur personalkostnaden beräknas för olika anställningar och lönetyper.

Så lägger du in er försäljningsprognos

För att lägga in en försäljningsprognos behöver du arbeta i schemavyn pass och dagar.

När du klickar på pennan längst ut till vänster vid Försäljningsprognos får du möjlighet att fylla i den uppskattade försäljningen per dag. I rutan som då visas ser du er historiska försäljning från föregående period. Den historiska försäljningen hämtas automatiskt utifrån inlästa eller manuellt inlagda siffror under Analys. Vill du tillämpa försäljningen från föregående period i prognosen klickar du på summan som visas i rutan för "Historisk försäljning".

När du fyllt i periodens förväntade försäljning klickar du på den gröna bocken till vänster för att spara. Personalkostnaden i procent, per dag och för hela perioden, uppdateras direkt utifrån den försäljningsprognos du fyllt i.

Summering av schemalagda timmar

Slår du på valet för Schemalagda timmar visas endast antal schemalagda timmar utan förväntad kostnad. Observera att om ni använder beräkningsperioder och väljer att visa Schemalagda timmar i översikten kommer beräkningsperiodens detaljer tillfälligt att döljas om du arbetar i vyn Personer. Personens schemalagda timmar för vald period i visning av schemat kommer istället visas.

Summering på individnivå

I båda alternativen ovan för Personalkostnad & Prognos eller Schemalagda Timmar kan du se summeringen per personalgrupp samt individnivå. Klicka på raden för summering av kostnad eller timmar per personalgrupp eller kostnadsställe så visas en ruta med summering per person.

Fick du svar på din fråga? Tack för din feedback! Något gick snett. Vänligen försök igen senare.