Analys

På sidan Analys visas personalkostnad, varukostnad, försäljning samt era fasta kostnader. Du kan välja att jämföra nyckeltalen mot prognosen från schemat eller mot historiken från samma period föregående år. För att se jämförelsen även i diagrammet klickar du i fälten för differens under diagrammet.

Introduktionsfilm


Försäljning

Vid aktiv integration med kassan visas dagens försäljning per automatik i de blå staplarna. Kontakta er kassaleverantör eller vår support om ni önskar integrera systemen. 

Om ni inte har en aktiv integration kan du lägga in försäljningen manuellt genom att klicka på pennan i rutan Försäljning. Observera att du ska lägga in försäljningen exklusive moms.

Personalkostnad

Personalkostnad beräknas utifrån stämplad arbetstid och den anställdes tim- eller månadslön. Kostnaden är inklusive semesterersättning, OB-ersättning, kostförmåner, Fora, lönetillägg samt sociala avgifter. I den gula stapeln inkluderas även era frånvarokostnader. Är du i vyn Prognos visas differensen utifrån prognostiserad personalkostnad i schemat.  

Den totala personalkostnaden i procent visas i förhållande till inläst eller manuellt inlagd försäljning i vald period. 

Det är möjligt att anpassa beräkningen av personalkostnad på individnivå. Du kan läsa mer om dessa val i artikeln Beräkning av personalkostnad.

Arbetade timmar och Försäljning per arbetad timme

Arbetade timmar är det totala antalet timmar som registrerats i perioden på alla kostnadsställen. Om du är i vyn Prognos visas även differensen jämfört med schemalagda timmar i samma period. Är du i läget Historik visas differensen gentemot samma period föregående år.


Försäljning per arbetad timme räknas ut baserat på antal registrerade arbetstimmar i perioden dividerat med den totala försäljningen för samma period. Om du är i vyn Prognos visas även differensen jämfört med inlagd försäljningsprognos i schemat. Är du i läget Historik visas differensen gentemot samma period föregående år.

Övriga kostnader

Varukostnad anges som en fast procentsats och ger en ungefärlig varukostnad dag för dag baserat på er försäljning. 

Du kan lägga in din verksamhets fasta kostnader som exempelvis hyra, bredband, vatten och el. Systemet delar upp den totala fasta kostnaden på alla veckodagar där försäljning finns.

Klicka på Pennan för att ändra eller lägga till varukostnad samt fasta kostnader.

Arbetsplatsöversikt

I arbetsplatsöversikten visas en tydlig bild på utfall och prognos av hela ditt bolag. Du kan välja att se periodens utfall med eller utan Historik och Prognos genom att markera något av valen för jämförelse.

Har du fler konton i systemet är det även möjligt att koppla samman dem för att se en samlad bild av er arbetsplatsöversikt.

Kontakta oss på 010-150 15 00 eller via mejl till support@personalkollen.se om du vill aktivera detta.

Fick du svar på din fråga? Tack för din feedback! Något gick snett. Vänligen försök igen senare.