Kopiera och radera schema

Om ni har ett rullande schema kan du enkelt lägga ett schema för en längre period genom att kopiera dina grundveckor under valfri period. När du har skapat grundveckorna i schemat följer du sedan stegen nedan. I den här artikeln kan du också läsa om hur du raderar en hel kopiering, en hel period eller enstaka pass.

Introduktionsfilm

Kopiera schema

Markera de pass i schemat som du önskar kopiera och klicka på ikonen med två blad ovanför schemat.

Du får nu upp en vy som summerar alla markerad pass och du väljer start- & slutvecka för kopieringen. Du anger även hur ofta schemat ska upprepas. 

Kopieringshistorik och hur du raderar en hel kopiering

Du hittar en lista över gjorda kopieringar genom att klicka på knappen med tre prickar.

I listan visas alla kopieringar som är gjorda inom den valda perioden, hur många pass som ingår i kopieringen, när kopieringen utfördes och av vem. Klickar du på en kopiering så visas en mer detaljerad information om kopieringen och vilka pass som ingår i den. Informationen som visas är en sammanställning av hela kopieringen, inte enbart den period du tittar på. 

Från denna ruta kan du ta bort alla pass som skapats vid kopieringen genom att klicka på Ångra kopiering.

Observera att Antal pass representerar hur många pass som fortfarande finns kvar i kopieringen, och inte det ursprungliga antalet pass som kopierades. Antalet kan därför komma att ändras med tiden allt eftersom att schemat ändras.

Radera hela perioder eller enstaka pass

Du kan markera ett eller flera pass i en period eller dag och sedan ta bort samtliga pass samtidigt, oavsett om passen ingick vid en kopiering eller inte när de lades ut. För att markera ett eller flera pass kryssar du i rutan som visas på passen. Du kan också välja om du vill radera en hel dag, en viss persons schema eller samtliga schemaveckor som visas. När du bockat i de pass du önskar radera klickar du på Papperskorgen ovanför schemat. 

Du kan också använda denna metod för att radera utlagda pass. Gå till vyn  Pass och markera de utlagda pass du önskar ta bort och klicka på Papperskorgen ovanför schemat. 

Fick du svar på din fråga? Tack för din feedback! Något gick snett. Vänligen försök igen senare.