Rastregler

I Personalkollen finns flera olika inställningar för raster. 

  • Du kan välja att lägga in en planerad rast på ett grundpass i schemat 
  • Låta systemet göra ett automatiskt rastavdrag på icke schemalagda pass
  • Låta personalen stämpla in och ut på rast
  • Efterregistrera rast manuellt

I denna artikel kan du läsa om hur du hanterar och ställer in automatiska rastavdrag.

Skapa rastregler

För att skapa rastregler går du till Inställningar - Rastregler. Klicka på Lägg till rastregel och ange sedan ett namn för regeln. Nedan kommer en beskrivning på resterande uppgifter som du behöver fylla i innan din rastregel är klar.

Aktivera rastregel vid instämpling: Om du väljer att aktivera rastregel kommer en rast automatiskt dras vid icke schemalagt arbete. Väljer du att inte aktivera rastregel kan du lägga in rasten manuellt vid ett senare tillfälle.


Kortast arbetad tid: Här anger du hur länge passet som minst måste ha pågått för att rastregeln ska bli gällande.


Rastens längd: Här anger du hur långt rastavdraget ska vara.

Rastregel aktiverad vid icke schemalagt arbete

Aktiverar du en rastregel vid instämpling på icke schemalagt arbete så visas informationen gällande rasttid för den anställde direkt i klockan. Rasten dras sedan automatiskt från passet när personen har avslutat sitt arbetspass. När ni tillämpar rastregel går det inte att kombinera med ut- och instämpling för rast. En rastregel påverkar heller inte intjänandet av OB-ersättning då man inte vet när på dygnet rasten nyttjas. Exempelvis: Vid arbete en söndag då OB räknas hela dygnet så erhåller den anställde OB-ersättning även för rasttiden.

Rastregel ej aktiverad vid icke schemalagt arbete

Om du har valt att det inte ska göras ett automatiskt rastavdrag men ändå har skapat rastregler kan du ange detta manuellt på ett arbetspass i efterhand. Du klickar då upp den arbetade tiden via antingen Notiser eller Rapporterad tid och väljer ett alternativ i listan för rast. 

Rastregel på schemalagda pass

Du kan även tillämpa en rastregel på dina grundpass. När du schemalägger ett pass med en rastregel så sätts en fast tidslängd på rasten utan att du anger några klockslag. När ni tillämpar rastregel går det inte att kombinera med ut- och instämpling för rast. En rastregel påverkar heller inte intjänandet av OB-ersättning då man inte vet när på dygnet rasten nyttjas. Exempelvis: Vid arbete en söndag då OB räknas hela dygnet så erhåller den anställde OB-ersättning även för rasttiden.


För att uppskatta prognosen för personalkostnad per timme i schemat sprids rasten ut. Om schemalagd tid är 10 timmar och rasten är 1 timme så räknar vi som att man har 6 minuter rast varje timme.

Fick du svar på din fråga? Tack för din feedback! Något gick snett. Vänligen försök igen senare.