Rastregler

I Personalkollen finns flera olika inställningar för raster. 

  • Du kan välja att lägga in en planerad rast på ett grundpass i schemat 
  • Låta systemet göra ett automatiskt rastavdrag på icke schemalagda pass
  • Låta personalen stämpla in och ut på rast
  • Efterregistrera rast manuellt

I denna artikel kan du läsa om hur du hanterar och ställer in automatiska rastavdrag vid icke schemalagt arbete.

Skapa rastregler

För att skapa rastregler går du till Inställningar - Rastregler. Klicka på Lägg till rastregel och ange sedan ett namn för regeln. Nedan kommer en beskrivning på resterande uppgifter som du behöver fylla i innan din rastregel är klar.

Aktivera rastregel vid instämpling: Om du väljer att aktivera rastregel kommer en rast automatiskt dras vid icke schemalagt arbete. Väljer du att inte aktivera rastregel kan du lägga in rasten manuellt vid ett senare tillfälle.

Kortast arbetad tid: Här anger du hur länge passet som minst måste ha pågått för att rastregeln ska bli gällande.

Rastens starttid: Här anger du hur lång tid efter att arbetspasset startade som rastavdraget ska börja.

Rastens längd
: Här anger du hur långt rastavdraget ska vara..

Rastregel aktiverad vid icke schemalagt arbete

Aktiverar du en rastregel vid instämpling på icke schemalagt arbete så visas informationen gällande rasttid för den anställde direkt i klockan. Rasten dras sedan automatiskt från passet när personen har avslutat sitt arbetspass. 

Rastregel ej aktiverad vid icke schemalagt arbete

Om du har valt att det inte ska göras ett automatiskt rastavdrag men ändå har skapat rastregler kan du ange detta manuellt på ett arbetspass i efterhand. Du klickar då upp den arbetade tiden via antingen Notiser eller Rapporterad tid och väljer ett alternativ i listan för rast. 

Fick du svar på din fråga? Tack för din feedback! Något gick snett. Vänligen försök igen senare.