Tidsrapportering

I den här artikeln kan du läsa om:

  • Rapporterad tid, hur du ändrar och justerar i rapporterade tider
  • Hur du efterregistrerar arbetspass
  • Hur du tar fram summering av arbetad tid
  • Månadsöversikt per person

Rapporterad tid

Här visas all tid som finns rapporterad på ert konto i Personalkollen. Här har du möjlighet att söka fram rapporterad tid för en specifik period, personalgrupp eller enskild anställd. 

Om en anställd har lämnat ett meddelande i stämpelklockan vid in- eller utstämpling visas meddelandet här tillsammans med den rapporterade tiden.

Det är även här du gör ändringar i en rapporterad tid genom att klicka på den raden som tiden avser. I rutan som öppnas kan du ändra i start eller sluttid, lägga till eller ta bort rast ändra kostnadsställe samt ange en kommentar. Kommentaren visas sedan för den anställde under Lön och arbetad tid på personalinlogget. Ändrade tider markeras i listan och du kommer alltid åt att se vilka ändringar som gjorts, av vem och hur den ursprungliga tiden såg ut. Detta då Skatteverket kräver spårbarhet i personalliggaren.

Manuellt registrera arbetspass

Om en person har glömt att stämpla in på sitt arbetspass helt och hållet så behöver du efterregistrera passet. Via knappen  Efterregistrera arbetspass  kan du fylla i alla uppgifter om arbetspasset, efterregistrerad tid räknas som grund till löneberäkningen precis som en stämplad tid via stämpelklockan. När du sparat kommer det passet hamna i listan med Rapporterad tid och stå markerad som Efterregistrerad. Du har också möjlighet att registrera frånvaro på personalen härifrån via knappen Registrera frånvaro

Summering

I undermenyn för Tider hittar du Summering. Här har du möjlighet att söka fram en summering av arbetad tid för en specifik period och anställd eller personalgrupp. Du kan också filtrera per arbetsplats om ni har flera arbetsplatser på samma konto. Summeringen tar med arbetade timmar, eventuella OB-tillägg samt kostavdrag för den valda perioden. 

Månadsöversikt

Månadsöversikten ger en kalendervy per anställd för aktuell period. Den visar schemalagd tid, arbetad tid och eventuell registrerad frånvaro. En varningstriangel visas på en dag om det finns schemalagd tid men arbetad tid eller registrerad frånvaro saknas. Om du håller muspekaren över varningen visas en förklarande text. Obs: Schemalagd tid tas endast från publicerade pass. 

Månadsöversikten återfinns även på varje anställds löneberäkning innan godkännande av lönen, när du är inloggad i chefsläget.

Fick du svar på din fråga? Tack för din feedback! Något gick snett. Vänligen försök igen senare.