Utskrift för Skatteverket

All personal kan ta fram en rapport till Skatteverket via stämpelklockan men du som chef kommer även åt att ta ut rapporten via ditt webb-inlogg

Om du vill skriva ut denna från ditt webb-inlogg går du till ikonen Tider och klickar dig vidare till Utskrift för Skatteverket. Välj sedan vilken arbetsplats och period som rapporten ska avse och klicka på Skapa rapport. I nästa steg kan du sedan skriva ut denna. 

För ytterligare information om Personalkollens elektroniska personalliggare klicka här

Det är av stor vikt att ni har en skrivare kopplad till enheten/enheterna där stämpelklockan är installerad vid eventuell kontroll från Skatteverket, som då kan kräva en utskriven version av personalliggaren. 

Behöver du fortfarande hjälp? Kontakta oss Kontakta oss