Personalgrupper

Du kan ha en eller flera Personalgrupper på ditt konto. Varje anställd i Personalkollen måste kopplas till en grupp.

Så skapar du personalgrupper

För att skapa dina personalgrupper gå till  Inställningar - Organisation. Har du flera arbetsplatser kommer du kunna koppla en personalgrupp till en specifik arbetsplats. Vid skapandet av personalgrupper kan du också ange yrkeskod och jobbstatus. Dessa inställningar påverkar rapporter till SCB och Svenskt näringsliv.

Personalgruppens syfte

Personalgrupper spelar roll då du schemalägger, skickar ut meddelanden och tar ut tidsrapporter. Det går att tilldela en anställd  chefsrättigheter över en eller flera personalgrupper. De olika rättigheterna en anställd kan ha i systemet styrs inte av vilken personalgrupp man själv tillhör. 

En person kan inte tillhöra fler grupper samtidigt, men kan arbeta på olika kostnadsställen. 

Så byter du personalgrupp för en anställd

För att ändra vilken persongrupp en anställd tillhör går du till fliken Personal. Klicka på namnet för den du vill ändra och välj sedan Ändra personuppgifter. Välj sedan den personalgrupp personen ska tillhöra och klicka på Spara.

Fick du svar på din fråga? Tack för din feedback! Något gick snett. Vänligen försök igen senare.