Registrera ny personal

Det finns två olika sätt att lägga till ny personal, genom att personalen nyregistrerar sig via stämpelklockan eller att du lägger upp personalen manuellt via ikonen Personal.

Nyregistrering via stämpelklockan

För att godkänna personal som nyregistrerat sig via stämpelklockan går du till startsidan och klickar på Ny registrering. Om personen har kompletterat sina uppgifter visas Klar att godkänna annars står det Uppgifter ej ifyllda. De uppgifter som saknas måste du då komplettera i samband med att du godkänner personen och lägger in rätt anställningsuppgifter. Tänk på att några uppgifter är valfria och fylls på under Valfria personuppgifter.

Registrera ny personal manuellt

Om du istället ska registrera personal helt manuellt, klicka på fliken  Personal och sedan på knappen Lägg till personal. Därefter får du fylla i samtliga uppgifter om personen. 

Genom att fylla i personnummer först görs en automatisk uppslagning av övriga personuppgifter mot tjänsten Checkbiz, som vid träff fyller i namn samt adressfält. 

Tänk på att några uppgifter är valfria och fylls på under Valfria personuppgifter. Förutom uppgifter om personen, finns möjligheter att lägga in chefsrättigheter, ändra skatteberäkningar och till sist välja anställning. Det är viktigt att fylla i alla uppgifter som efterfrågas samt att du klickar på Spara .

På utbetalningssätt har du tre olika val. 

  • Svenskt bankkonto om du vill att den anställde ska kunna lägga in sitt kontonummer själv från personal-inlogget i efterhand alternativt lägg in bankkontot direkt. 
  • Manuell banköverföring använder du dig av om den anställde inte har ett svenskt bankkonto men ni kommer göra överföringen manuellt. 
  • Kontant utbetalning anges om den anställde helt saknar bankkonto eller inte ska få lön från bolaget. Observera att lön till en anställd med denna inställning hamnar mot Kassa i bokföringsunderlaget.

Efter personuppgifter ska du fylla i avtal- och anställningsuppgifter. Systemet reglerar OB-värden och kostavdrag per automatik i samband med avtalshöjningar, inte lönenivåer. Detta är något som ni löpande behöver ändra på personnivå. 

Det viktiga är att du fyller i alla uppgifter som efterfrågas samt att uppmärksamma eventuella varningar. När du klickar  Spara ska du hamna på sidan Hantera personal.

Fick du svar på din fråga? Tack för din feedback! Något gick snett. Vänligen försök igen senare.