Inställningar på individnivå

På varje anställds personalkort under Ändra personuppgifter ställs specifika inställningar gällande skatt, avdrag och förmåner in på personnivå. Öppna fältet genom att trycka på rubriken.

Skatteinställningar

Företagets standardinställning för skatt ligger alltid förvalt. Om den anställda går enligt annan skattetabell eller ska ha någon annan typ av skatteavdrag ställer du in detta här. 

Du har även möjlighet att ange om den anställda har ansökt om jämkning i undermenyn för Skattetabell. 

Ägare/VD

Om ni har registrerat ägaren, ägares make/maka samt anställd VD i systemet är det viktigt att ange detta här så att statistik-rapporter samt Fora-rapporten blir korrekt.

Växa-stöd

Tillhör du enmansföretag som har rätt till sänkt arbetsgivaravgift för den första anställda medarbetaren bockar du i rutan för Växa-stöd här. 

Utmätning

Om en anställd har utmätning och du ska dra detta via lönen i systemet fyller du i Förbehållsbelopp samt Utmätningsbelopp i rutorna enligt beslutet från Kronofogden. Detta räknas sedan per automatik upp på den anställdes lön.

SINK

Om du har en anställd med särskild inkomstskatt för utomlands bosatt så fylls detta i här, denna information följer även med till kontrolluppgiften vid årsavslut. Observera att du också måste ändra personens skatteinställning till 25% om du har en anställd med särskild inkomstskatt. Information om SINK från SKV.

Fick du svar på din fråga? Tack för din feedback! Något gick snett. Vänligen försök igen senare.