Chefsrättigheter

Om du har anställda med ansvar över till exempel schemaläggning, tidsrapportering eller drickshantering i verksamheten är det möjligt att tilldela personen olika nivåer av rättigheter i Personalkollen. I den här artikeln kan du läsa om hur du tilldelar dessa rättigheter samt vad de olika valen innebär.

Observera att chefsrättigheten endast är giltig under en pågående anställning.

Hur ställer jag in chefsrättigheter?

Klicka på fliken Personal, öppna den anställdas personalkort och välj Ändra personuppgifter. Det finns fyra nivåer av rättigheter och nedan beskriver vi vad varje nivå innebär. 

Inga chefsrättigheter

Innebär att det enda personen ser vid inloggning i appen eller på webben är sitt schema, lediga pass samt arbetade tider, sina lönebesked och dricksutbetalningar. 

Vissa rättigheter för delar av företaget

Innebär att ni kan specificera chefsrättigheterna för respektive funktion i systemet. Rättigheter tilldelas per kostnadsställen och personalgrupper. Har ni flera arbetsplatser i samma bolag delas rättigheterna upp även efter arbetsplats. Via detta val är det möjligt att specificera om en chef ska kunna godkänna sin egen lön och attestera sina egna tider. Du kryssar i de kostnadsställen samt personalgrupper som rättigheterna ska omfattas vid varje funktions-val. Ska någon funktion inte tilldelas behörighet för lämnas dessa val blanka. 

Vissa rättigheter för hela företaget

Innebär att den anställda har åtkomst till de förkryssade alternativen för samtliga arbetsplatser, kostnadsställen och personalgrupper. 

Fullständiga chefsrättigheter

Innebär de högsta rättigheterna över kontot. Personen kommer åt all information kring alla anställda och kan även göra ändringar i kontots grundinställningar. 

Förklaring över de olika rättigheterna

  • Schemaläggning Denna rättighet ger åtkomst till schemaläggningen. Vid rättigheter för del av företaget så är det de valda personalgrupperna och kostnadsställena som personen får rättigheter över. För att personen ska komma åt personalkostnader i schemat krävs också att rutan för Ekonomi eller Personal är i kryssad. 
  • Tidsrapportering Denna rättighet ger personen tillgång till notiserna på startsidan som berör arbetad tid. Under ikonen Tider har personen tillgång till funktionerna registrera frånvaro, ändra arbetade tider och efterregistrera arbetspass. För att attestera notiser eller efterregistrera pass krävs rättigheter över både personalgruppen samt kostnadsstället.
  • Meddelanden Denna rättighet ger åtkomst till meddelande-funktionen och gör det möjligt för personen att skicka meddelanden via Personalkollen till de personalgrupper hen har rättighet över. Meddelanden kan skickas via e-post, sms samt visas i stämpelklockan. 
  • Lönehantering Denna rättighet innebär det att personen kommer åt lönehanteringen i systemet för de personalgrupper som personen har tilldelats rättighet för. Personen ser fliken Löner, Frånvaro och Ledighets-saldo på varje anställd under Personal.
  • Analys Denna rättighet ger tillgång till fliken Analys inklusive kostnadsställesrapport och arbetsplatsöversikt för de kostnadsställen och försäljningsställen du tilldelat hen rättighet över. Om personen har Vissa rättighet för hela företaget visas även fasta kostnader i den ekonomiska översikten.
  • Personal Denna rättighet ger åtkomst till hela personalikonen och möjlighet att se Anställningar, Ledighetssaldo samt Personuppgifter för de personalgrupper som tilldelats. 
  • Fördela dricks Denna rättighet ger möjlighet att skapa dricksperioder, fördela dricksen på alla anställa på vald arbetsplats och för valda personalgrupper. Hen får också möjlighet att ta ut utbetalningslista/bankfil samt bokföringsunderlag för dricksutbetalningarna. Du kan läsa mer om dricks i vår Dricks-artikel.
Fick du svar på din fråga? Tack för din feedback! Något gick snett. Vänligen försök igen senare.