Personalkortet

Alla anställdas uppgifter sparas på personalkortet i systemet. På första sidan under fliken Personal visas alla med en pågående anställning. För att söka fram tidigare eller kommande anställda kan du filtrera i rullgardinen till vänster. För att se detaljer eller ändra uppgifter på en anställd klickar du på namnet i listan och personalkortet öppnas. 

Personuppgifter

Via den första fliken på personalkortet hittar du och kan ändra den anställdes personuppgifter. Önskar du ändra några personuppgifter klicka på knappen Ändra personuppgifter. Det är även under personuppgifter som du kommer åt att göra särskilda inställningar för exempelvis skatt på individnivå. För mer information om detta läs gärna vår artikeln Inställningar på individnivå. Du kan också ladda upp ett foto på den anställda via knappen Ändra under kortet. Den anställda själv kan ladda upp en profilbild via sitt personalinlogg via webben eller vår app. 

Ledighetssaldo

Under fliken Ledighetssaldo finns alla värden på semesterdagar och eventuell timbank, komptid och extra ledighetsdagar som den anställda har rätt att ta ut i ledighet. 

Frånvaro

Här samlas historiken på all frånvaro som ni har registrerat på den anställda. Varje rad för vilken typ av frånvaro går att klicka på för att få fram mer information om antal dagar och timmar samt om registreringen är semesterlönegrundande eller ej. Om frånvaron tillhör pågående löneperiod så kan du justera den genom att klicka på pennan till höger eller ta bort den genom att klicka på krysset. Om frånvaron tillhör en löneperiod som är attesterad kan du inte längre göra justeringar men kommer alltid åt detaljerna kring registreringen genom att klicka på informationstecknet.  För mer information om hur du registrerar frånvaro läs gärna vår artikel Registrera frånvaro

Anställningar

Under anställningsfliken samlas personens samtliga anställningar, samt de ändringar som har gjorts på anställningen. Det är även här du hittar kompletta anställningsbevis och arbetsgivarintyg utifrån den informationen som finns registrerad i Personalkollen. Det är även här du gör korrigeringar och ändringar i en anställning genom att klicka på  Ändra anställning, om personen exempelvis går upp eller ner i tjänstgöringsgrad eller får en löneökning. Kom ihåg att ange från vilket datum ändringen ska vara giltig. Systemet reglerar OB-ersättning och kostavdrag automatiskt enligt kollektivavtalet. Lönenivåer uppdateras inte per automatik, detta lägger ni in via Ändra anställning - Ändra uppgifter på varje anställd. Ändringen kan göras i förväg då du anger från vilket datum den nya lönen gäller. 

Om personen säger upp sig eller anställningen av annan anledning ska avslutas, klickar du på  Ändra anställning och väljer Ange slutdatum, ange det datum som ska vara personens sista anställningsdag och klicka på Avsluta anställning

Lönespecifikationer

Sista fliken på personalkortet är Lönespecifikationer. Här finns samtliga godkända löner för personen samlade och du kan enkelt spara ner dem som PDF vid behov.

Fick du svar på din fråga? Tack för din feedback! Något gick snett. Vänligen försök igen senare.