OB-tillägg

Under Företagsinställningarna hittar du alla OB-tillägg enligt kollektivavtalet men du kan också skapa egna OB-tillägg. För att ett OB ska räknas upp måste du gå in under Personal - Anställningar - Ändra anställning och aktivera OB-tillägget.

OB-ersättning enligt Visita/HRF samt Visita/Unionen

OB1 och OB2 är i enlighet med HRF-avtalet och kan inte ändras manuellt. OB-värdena uppdateras automatiskt vid varje avtalsändring. Varje påbörjad halvtimme betalas som full halvtimme. 

Ordinarie OB-ersättning (OB1) uträknas enligt följande:

  • Måndag - fredag från klockan 20:00 till klockan 06:00 påföljande dag
  • Lördag, midsommar-, jul- och nyårsafton från klockan 16:00 till klockan 06:00 påföljande dag
  • Söndag och helgdag från klockan 06:00 till klockan 06:00 påföljande dag

OB-ersättning för nattarbete (OB2) uträknas enligt följande:

  • För arbetstid förlagd mellan klockan 01:00 och klockan 06:00 utgår OB2 utöver OB1 ovan

OB-ersättning enligt Detaljhandelsavtalet, Serveringsavtalet samt Livsmedelsavtalet, bageritillägg. 

Ovan OB-tillägg finns i enlighet med avtalen att aktivera om du skapar egna avtal i systemet. OB-värdena uppdateras automatiskt vid varje avtalsändring. För att aktivera något av dessa OB-tillägg behöver du gå till Inställningar - Anställningsavtal.

Skapa egna OB-tillägg

Klicka på  Skapa OB-tillägg och ange namn, typ av tillägg, belopp samt om avrundning ska ske eller inte. Nästa steg är att ställa in egenskaper, det gör du genom att välja dag, start och sluttid när OB-tillägget ska generera ersättning. 

Fick du svar på din fråga? Tack för din feedback! Något gick snett. Vänligen försök igen senare.