Introduktion av Löner

I den här artikeln kommer du lära dig om funktionen Löner i Personalkollen och hur du hanterar lönerna i din verksamhet. När du läst den här artikeln kommer du ha kunskap om:

  • Ingångsvärden och vad de innebär
  • Hur du gör brutto- och nettojusteringar
  • Hur du godkänner en period
  • Var du hittar och tar ut aktuella rapporter och underlag.

I samband med er första lönekörning bokas ett möte med vår support upp och vi går då igenom de olika delarna grundligare tillsammans.

Efter att en löneperiod har passerat är det dags att färdigställa lönerna. Innan du kan börja med det behöver du säkerställa att samtliga notiser på startsidan som avser löneperioden är hanterade och godkända. När det är gjort klickar du på ikonen Löner för att komma vidare till lönehanteringen.

Innan du kan börja med er första lönekörning är det några saker du behöver kontrollera. Det är viktigt att samtliga personer ligger upplagda med korrekta anställningsuppgifter. Se till att inställningar för OB, extra ledighetsdagar och semester är korrekt upplagda för samtlig personal. Här kan du läsa mer om att registrera personal.

Finns det en semesterskuld till de anställda som ska flyttas med från ert tidigare lönesystem till Personalkollen så ska detta fyllas i under Ingångsvärden som finnas på er första utbetalningsmånad i systemet, under fliken Löner. Läs med om Ingångsvärden här

När du klickar på ikonen Löner, kommer du direkt in på aktuell löneperiod. I listan finns samtliga personer som haft en aktiv anställning under löneperioden. För att kontrollera och godkänna en lön klickar du personens namn. I och med att du stämt av samtliga notiser som avser perioden och timmarna är rapporterade via stämpelklockan, är lönespecifikationen mer eller mindre färdig innan du ens börjat arbeta med den.

På lönespecifikationen har du längst upp information om vem lönen gäller, personnummer, utbetalningsmånad och vilken period lönespecifikationen avser.
Du ser även att det räknats upp kostavdrag utifrån antalet pass hen har arbetat.  Lite längre ner på sidan ser du total bruttolön, preliminärskatt, eventuella nettojusteringar samt personens nettolön. Om allting ser bra ut och du är nöjd klickar du på Godkänn lön.

Behöver du göra justeringar på lönen kan du göra det via en extra rad, den påverkar då bruttolönen positivt eller negativt. Du kan även göra andra manuella korrigeringar på lönen via de olika flikarna Förmåner/avdrag, Nettojusteringar, Ledighet, Frånvaro, Skatteavdrag och Milersättning.

Längst ner på lönespecifikationen har du summering av personens eventuella timbanks- och komptidssaldon, personens semestersaldon och ackumulerade värden för året.

Efter att samtliga löner för perioden är godkända får du möjlighet att låsa perioden, det är först då information om lönespecifikationerna mailas ut till all berörd personal.

Under Rapporter/underlag hittar du alla dokument du behöver efter en lönekörning; Arbetsgivardeklaration, Bokföringsunderlag, Utbetalningslista/ bankfil, Semesterlöneskuldslista och diverse statistikfiler.

Behöver du fortfarande hjälp? Kontakta oss Kontakta oss