Introduktion av Löner

I den här artikeln kommer du lära dig om funktionen Löner i Personalkollen och hur du hanterar lönerna i din verksamhet. När du läst den här artikeln kommer du ha kunskap om:

 • Ingångsvärden och vad de innebär
 • Hur du gör brutto- och nettojusteringar
 • Hur du godkänner en period
 • Var du hittar och tar ut aktuella rapporter och underlag.

I samband med er första lönekörning bokas ett möte med vår support upp och vi går då igenom de olika delarna grundligare tillsammans.

Inför lönekörningen

Innan du kan börja med er första lönekörning är det viktigt att följande uppgifter är korrekt inlagda på respektive anställd:

 1. Anställningsform
 2. Löneuppgifter (månadslön/timlön)
 3. Skatteinställning
 4. Semesterlönetyp
 5. Kostavdrag (inaktivt / aktivt)
 6. OB-ersättningar (inaktivt / aktivt)
 7. Anställningsdatum

Följ länkarna för att läsa mer om att registrera personal och ställa in uppgifter på individnivå

Ingångsvärden

Har ni en innestående semesterskuld till de anställda som ska flyttas med från ert tidigare lönesystem till Personalkollen så ska detta fyllas i under Ingångsvärden som finns på er första utbetalningsmånad i systemet, under fliken Löner

Läs mer om Ingångsvärden här

Attestera lönerna

Efter att en löneperiod har passerat är det dags att färdigställa lönerna. Innan du kan börja med det behöver du säkerställa att samtliga notiser på startsidan som avser löneperioden är hanterade och godkända. När det är gjort klickar du på ikonen  Löner för att komma vidare till lönehanteringen. Läs mer om hur du hanterar notiser här

När du klickar på ikonen Löner, kommer du direkt in på aktuell löneperiod. I listan finns samtliga personer som haft en aktiv anställning under löneperioden. För att kontrollera och godkänna en lön klickar du personens namn. I och med att du stämt av samtliga notiser som avser perioden och timmarna är rapporterade via stämpelklockan, är lönespecifikationen mer eller mindre färdig innan du ens börjat arbeta med den.

På lönespecifikationen har du längst upp information om vem lönen gäller, personnummer, utbetalningsmånad och vilken period lönespecifikationen avser.
Du ser även att det räknats upp kostavdrag utifrån antalet pass den anställda har arbetat.  Lite längre ner på sidan ser du total bruttolön, preliminärskatt, eventuella nettojusteringar samt personens nettolön. Om allting ser bra ut och du är nöjd klickar du på Godkänn lön.

Behöver du göra justeringar på lönen kan du göra det via en extra rad, den påverkar då bruttolönen positivt eller negativt. Du kan även göra andra manuella korrigeringar på lönen via de olika flikarna Förmåner/avdrag, Nettojusteringar, Ledighet, Frånvaro, Skatteavdrag och Milersättning.

Längst ner på lönespecifikationen har du summering av personens eventuella timbanks- och komptidssaldon, personens semestersaldon och ackumulerade värden för året.

Efter att samtliga löner för perioden är godkända får du möjlighet att låsa perioden, det är först då information om lönespecifikationerna mailas ut till all berörd personal.

Efter lönekörningen

Under Rapporter/underlag hittar du alla dokument du behöver efter en lönekörning; Arbetsgivardeklaration, Bokföringsunderlag, Utbetalningslista/ bankfil, Semesterlöneskuldslista och diverse statistikfiler. Arbetsgivardeklarationen laddas ner som fil och läses sedan in på Skatteverkets hemsida och bokföringsunderlaget sparas ner som SIE-fil för att sedan läsas in i ert bokföringsprogram.

Behöver du fortfarande hjälp? Kontakta oss Kontakta oss