Introduktion av Löner

I den här artikeln kommer du lära dig om funktionen Löner i Personalkollen och hur du hanterar lönerna i din verksamhet. När du läst den här artikeln kommer du ha kunskap om:

 • Ingångsvärden och vad de innebär
 • Hur du gör brutto- och nettojusteringar
 • Hur du godkänner en period
 • Vad du behöver göra efter lönekörningen

I samband med er första lönekörning bokas ett möte med vår support upp och vi går då igenom de olika delarna grundligare tillsammans.

Inför lönekörningen

Innan du kan börja med er första lönekörning är det viktigt att följande uppgifter är korrekt inlagda på respektive anställd:

 1. Anställningsform
 2. Löneuppgifter (månadslön/timlön)
 3. Skatteinställning
 4. Semesterlönetyp
 5. Kostavdrag (inaktivt / aktivt)
 6. OB-ersättningar (inaktivt / aktivt)
 7. Anställningsdatum

Följ länkarna för att läsa mer om att registrera personal och ställa in uppgifter på individnivå

Efter att en löneperiod har passerat är det dags att färdigställa lönerna. Innan du kan börja med det behöver du säkerställa att samtliga notiser på startsidan som avser löneperioden är hanterade och godkända. När det är gjort klickar du på ikonen  Löner för att komma vidare till lönehanteringen. Läs mer om hur du hanterar notiser här

När du klickar på ikonen  Löner, kommer du direkt in på aktuell löneperiod. I listan finns samtliga personer som haft en aktiv anställning under löneperioden. För att kontrollera och godkänna en lön klickar du personens namn. I och med att du stämt av samtliga notiser som avser perioden och timmarna är rapporterade via stämpelklockan, är lönespecifikationen mer eller mindre färdig innan du ens börjat arbeta med den.

Ingångsvärden

Har ni en innestående semesterskuld till de anställda som ska flyttas med från ert tidigare lönesystem till Personalkollen så ska detta fyllas i under  Ingångsvärden. Ingångsvärdena hittar du på fliken Löner och sidan för er första utbetalningsmånad i systemet. Det är möjligt att importera era ingångsvärden från en Excel-fil. Kontakta vår support på support@personalkollen.se och du önskar att vi mejlar dig en färdig mall för detta.

Innan du godkänner en lön

Högst upp på lönespecifikationen hittar du information om vem lönen gäller, personnummer, utbetalningsmånad och vilken period lönespecifikationen avser. Om den anställda lämnat ett meddelande till dig via sitt personalinlogg visas även detta här. 

Du ser även eventuella kostavdrag som räknats upp utifrån antalet pass den anställda har arbetat. 

Behöver du göra justeringar på lönen kan du göra det via en extra rad, den påverkar då bruttolönen positivt eller negativt. Du kan även göra andra manuella korrigeringar på lönen via de olika flikarna   Förmåner/avdragNettojusteringarLedighetFrånvaroSkatteavdrag och Milersättning.

Lite längre ner på sidan ser du total bruttolön, preliminärskatt, eventuella nettojusteringar samt personens nettolön. Om allting ser bra ut och du är nöjd klickar du på Godkänn lön.

Längst ner på lönespecifikationen har du summering av den anställdes eventuella timbanks- och komptidssaldon, semestersaldon och ackumulerade värden för året.

Efter att samtliga löner för perioden är godkända får du möjlighet att låsa perioden, det är först då som information om löneutbetalning mailas ut till alla anställda. 

Spara utkast

Om du vill göra justeringar på en lön innan den godkänns är det möjligt att spara den som utkast. Det kan till exempel vara en nettojustering eller en extra bruttolöne-justering som du önskar lägga in under pågående löneperiod. Justeringen du sparar ligger kvar tills löneperioden passerat och lönen kan godkännas. 

Ett utkast kan tas bort genom att klicka på pilen till höger om Spara som utkast.

Efter lönekörningen 

Under Rapporter/underlag hittar du alla dokument du behöver efter en lönekörning; arbetsgivardeklaration, bokföringsunderlag, utbetalningslista/bankfil, semesterlöneskuldslista och statistikfiler.

 • Arbetsgivardeklarationen laddas ner som fil och läses sedan in på Skatteverkets hemsida. 
 • Bokföringsunderlaget sparas ner som SIE-fil för att sedan läsas in i ert bokföringsprogram. 
 • Bankfilen laddas ner för att du sedan ska läsa in den på din bank. 

Fick du svar på din fråga? Tack för din feedback! Något gick snett. Vänligen försök igen senare.