Medlemsuppgift och lönestatistik till Svenskt Näringsliv

Svenskt näringsliv begär under året in olika typer av statistik och uppgifter av sina medlemmar. I Personalkollen kan du ta ut uppgifter för rapportering av lönestatistik samt medlemsuppgifter.

Svenskt näringslivs medlemsuppgifter

När du har låst årets sista löneperiod, utbetalning december, finns uppgifter för Svenskt näringslivs medlemsuppgifter att hämta under Rapporter/underlag. Klicka på Statistik och välj Medlemsuppgifter

Formeln för beräkningen av antal årsanställda ser ut enligt nedan: 

Totalt arbetad tid (avrundat till närmsta heltal) delat med normaltidsarbetsmåttet (1638 timmar år 2021). Värdet av den totala summan avrundas sedan till närmsta heltal. På grund av avrundning till heltal kan summan av antal årsanställda uppdelat per arbetsplats vara färre än antalet årsanställda på hela företaget. Ägare, VD och maka/make räknas med till medlemsuppgifter för Svenska näringsliv. 

Visita medlemsuppgifter

När du har låst årets sista löneperiod, utbetalning december, finns uppgifter för medlemsuppgifter att hämta under  Rapporter/underlag. Klicka på Statistik och välj medlemsuppgifter

Formeln för beräkning av årsanställda ser ut enligt nedan:

Totalt arbetad tid (avrundat till närmsta heltal) delat med normalarbetsmåttet (1615 timmar). Värdet av den totala summan avrundas till närmsta heltal.

Uppgifterna delas på arbetare och tjänstemän. 

Lönestatistik till Svenskt Näringsliv

Du behöver fylla i vissa uppgifter i Personalkollen innan du kan ta fram en lönestatistik-fil till Svenskt näringsliv. De uppgifterna fyller du i under Inställningar - Organisation på ditt konto. Vid valet Typ av lönestatistik väljer du Svenskt Näringsliv lönestatistik och fyller sedan i de efterfrågade uppgifterna.

Ert medlemsnummer hittar du i brevet från Svensk Näringsliv, tillsammans med inloggningsuppgifterna för lönerapporteringen. För de flesta restauranger som tillhör Visita ska Förbundsnummer 43 och Avtalskod 071 användas, men observera att detta beror på vilken typ av verksamhet du bedriver. 

Har du olika verksamheter i samma bolag och ska rapportera för dem båda, behöver du ange dessa uppgifter även per arbetsplats under sidan Organisation

Inställning av yrkeskod

Du behöver även ställa in vilken typ av yrke som varje personalgrupp representerar, en så kallad yrkeskod. Klicka på  InställningarOrganisation och klicka på pennan till höger om den personalgrupp du vill ange en yrkeskod för. För att ta reda på vilken yrkeskod som gäller kan du använda dig av tjänsten nyk.svensktnaringsliv.se. Du kan även ange en yrkeskod per person. Det gör du under kompletterande uppgifter på anställningen. 

Inställning av arbetsplatsnummer

Om företaget har flera arbetsplatser behöver du ställa in arbetsplatsnummer för  varje arbetsplats. Gå till   Inställningar och välj Organisationer för att ange detta. Arbetsplatsnummer för respektive arbetsplats hittar du i brevet från Svenskt Näringsliv. Om det finns fler arbetsplatser i Personalkollen än i brevet från Svenskt Näringsliv kan du ange samma nummer på flera arbetsplatser.

Så tar du ut rapporten

När du fyllt i samtliga uppgifter skapar systemet en fil för lönestatistiken per automatik. Du hittar den på löneutbetalningsmånad oktober. För att ta ut filen behöver löneperioden vara låst. Där efter klickar du på Rapporter/ underlag - Statistik - Svenskt Näringsliv lönestatistik

Fick du svar på din fråga? Tack för din feedback! Något gick snett. Vänligen försök igen senare.