Statistik till SCB i Personalkollen

Varje månad får du fram KLP och KSP-statistik som eftersöks av Statistiska centralbyrån. Statistiken tas från de inställningar som är inlagda på de anställda.
Varje år, efter utbetalning oktober, kan du också ta ut en lönestatistikfil till SCB eller Svenskt Näringsliv. Här kan du kan läsa mer om lönestatistik till Svenskt näringsliv.

För att hämta KLP- och KSPstatistik behöver du inte göra några förinställningar på ditt konto. Du hittar filerna efter att du har låst en löneperiod via knappen  Rapporter/underlag - Statistik

KLP Konjukturstatistik

Uppgifter som lämnas till KLP är:

 • Löner
 • Arbetstider 
  Avtalade timmar beräknas på genomsnittet av tjänstgöringsgraderna. Arbetad tid med passlön tas ej med
 • Antal anställda
  Antal heltidstjänster beräknas på tjänstgöringsgraderna. Ägare/VD tas ej med
 • Eventuella organisationsförändringar

För mer information se SCB's instruktioner för konjukturstatistik. 

KSP Kortperiodisk sysselsättningsstatistik

Uppgifter som lämnas till KSP är:

 • Antal anställda uppdelat på tillsvidare- och visstidsanställda
  Tar ej med personal på Bemannings-avtalet
 • Frånvaro och personalomsättning

För mer information se SCB's instruktioner för kortperiodisk sysselsättningsstatistik.

SLP Lönestrukturstatistik för privat sektor

För att ta ut en lönestatistikfil till SCB behöver du ställa in detta under företagets Inställningar. Vid valet Typ av lönestatistik väljer du SCB lönestrukturstatistik för privat sektor (SLP) och klickar på spara.

Innan du kan ta ut rapporten behöver du också ställa in CFAR-numret för arbetsplatsen. Detta tillhandahålls av SCB. Du ställer in detta under Inställningar - Arbetsplatser
När du fyllt i samtliga uppgifter hittar du filen med statistik på löneutbetalningsmånad oktober. För att ta ut filen behöver löneperioden vara låst. Där efter klickar du på  Rapporter/ underlag - Statistik - SCB SLP-statistik.

Arbetskraftskostnadens nivå och struktur - LCS-rapportering till SCB

Var fjärde år kan SCB efterfråga en rapport gällande arbetskraftskostnadens nivå och struktur, en LCS-rapport. Det finns ingen rapport att hämta för detta i systemet men vissa delar som efterfrågas går att få ut från löneprogrammet. Kontakta vår support via mail support@personalkollen.se eller telefon 010-150 15 00 så guidar vi dig till korrekta uppgifter. 

Fick du svar på din fråga? Tack för din feedback! Något gick snett. Vänligen försök igen senare.