Arbetsplatser, personalgrupper och kostnadsställen- så hänger de ihop

Vad är en arbetsplats?

Har du flera enheter under samma organisationsnummer men som är verksamma i olika lokaler och som kräver skilda personalliggare behöver dessa ha egna  arbetsplatser i Personalkollen. Varje arbetsplats har en egen unik nyckel för installation av stämpelklockan (en egen elektronisk personalliggare) samt egna API-nycklar för överläsning av försäljning och dricks via kassan. Du kan koppla kostnadsställen och personalgrupper till dem olika arbetsplatserna för att kunna följa upp både försäljning och personalkostnad för de olika arbetsplatserna. 

För att lägga till en ny arbetsplats på ditt konto går du till Inställningar - Organistation. Klicka sedan på Lägg till, välj Arbetsplats och fyll i aktuella uppgifter. 

Kostnadsställen

Kostnadsställets syfte är att fördela arbetade timmar efter var i verksamheten de är arbetade. Varje arbetsplats kan ha flera kostnadsställen kopplade till sig. Klicka på Lägg till för att skapa nya kostnadsställen.

Du kan läsa om vad kostnadsställen innebär och hur du skapar dem i vår artikel Kostnadsställen

Personalgrupper

Varje anställd behöver vara knuten till en personalgrupp, men kan arbeta mot samtliga kostnadsställen. Om de anställda ofta arbetar på samma arbetsplats kan du med fördel koppla samman de olika personalgrupperna med motsvarande arbetsplats för att få en tydlig personalkostnad per arbetsplats när du planerar schemat samt en rättvisande bild av den ekonomiska uppföljningen. 

Du kan läsa mer om vad personalgrupper innebär, hur du skapar dem och hur du byter personalgrupp för en anställd i vår artikel personalgrupper.

Varför ska de kopplas?

Kostnadsställen och personalgrupper kan kopplas mot en specifik arbetsplats om ni har fler än en arbetsplats i bolaget. Att binda dessa till en arbetsplats innebär flera fördelar, 

  • Vid schemaläggning delas passen upp per arbetsplats då ni har kostnadsställena kopplade till de olika arbetsplatserna. Personalkostnaden specificeras per arbetsplats, lika så den prognostiserade försäljningen. Detta kan du läsa mer om i vår artikel Att schemalägga.
  • Den ekonomiska uppföljningen kan göras per arbetsplats. När du följer upp personalkostnad och försäljning under fliken Analys är det möjligt att filtrera ut de olika arbetsplatserna och på så sätt följa upp varje enskild arbetsplats.
  • Behörigheter för chefer kan sättas upp per arbetsplats.  Läs mer om att tilldela behörighet i vår artikel chefsrättigheter
  • Statistik och rapporter till Svensk näringsliv och SCB delas upp utifrån dina arbetsplatser.
  • Drickshanteringen fördelas per arbetsplats. Då varje arbetsplats har en egen API-nyckel för inläsning av försäljning och dricks kommer influten dricks fördelas till de personer som arbetat mot ett kostnadsställe som är sammankopplad till respektive arbetsplats.
Fick du svar på din fråga? Tack för din feedback! Något gick snett. Vänligen försök igen senare.