Personalkollens introduktionsfilmer

Uppstartsutbildningen är uppdelad i flera filmer som går igenom allt från grundinställningarna på ditt nya konto till att skapa färdiga löner. När du sett alla filmer kommer du kunna boka upp ett webb-möte med en av våra utbildare. 

Ditt nya konto hos Personalkollen

I den här videon kommer vi gå igenom ditt företags grundinställningar, som är nödvändiga för att komma vidare i hanteringen av ditt konto. När du sett den här filmen kommer du ha kunskap om:

 • Företagets grundinställningar så som skattetabeller, utbetalningsdatum och förmåner
 • Schemats grundinställning
 • Stämpelklockans inställningar
 • Hur du skapar personalgrupper & kostnadsställen och vad de innebär

Instämpling via stämpelklockan

I den här videon kommer du lära dig om stämpelklockans olika funktioner och hur du anpassar inställningarna för just ditt konto. Stämpelklockan fungerar också som en elektronisk personalliggare och uppfyller Skatteverkets krav för detta. När du sett denna film kommer du ha kunskap om:

 • Stämpelklockans olika val vid instämpling
 • Hur en nyanställd registrerar sig
 • Hur du tar fram en rapport till skatteverket
 • Var du ändrar stämpelklockans grundinställningar

Du kan läsa om hur du installerar stämpelklockan i vår artikel Installera stämpelklockan.

Startsidan 

I den här videon kommer vi gå igenom startsidan på ditt konto och vilken typ av information som visas här. När du sett den här filmen kommer du ha kunskap om:

 • Notiser, vad de innebär och hur de hanteras.
 • Dagens arbetspass 
 • Nyheter 

Du kan läsa mer om hanteringen av notiser i vår artikel Hantera notiser.


Personalhantering

I den här videon kommer du lära dig hur du hanterar personal och anställningar i din verksamhet. När du sett den här filmen kommer du ha kunskap om:

 • Hur du lägger till ny personal och anställningar
 • Personalkortet och dess olika funktioner och flikar
 • Hur du tar ut arbetsgivarintyg och anställningsbevis
 • Hur du ändrar i anställningsuppgifterna och vad du bör tänka på


Schemaläggning

I den här filmen kommer vi gå igenom funktionen schema i Personalkollen och hur du schemalägger personalen i din verksamhet. När du har sett den här filmen kommer du ha kunskap om:

 • Grundpass, vad det innebär och hur du hanterar dem
 • Schemats olika vyer
 • Hur du schemalägger personal
 • Hur du använder dig av utlagda pass
 • Hur du skapar ett rullande schema
 • Dagsöversikt i schemat
 • Prognos för personalkostnader och försäljning

Tider

I den här filmen kommer du lära dig om vilka funktioner som finns under ikonen Tider i Personalkollen. När du har sett den här filmen kommer du ha kunskap om:

 • Rapporterad tid, vad det innebär och hur du ändrar och justerar i rapporterade tid
 • Hur du efterregistrerar arbetspass
 • Hur du tar fram summering av arbetad tid
 • Månadsöversikt per person
 • Hur du gör en Utskrift till Skatteverket

Meddelanden

I den här filmen kommer du lära dig om funktionen Meddelanden. När du sett den här filmen kommer du ha kunskap om:

 • Hur du skickar meddelanden
 • Vilka som är mottagare av meddelandet
 • Vilken typ av notifiering du kan använda

Ekonomi

I den här filmen kommer du lära dig om den ekonomiska översikten i systemet. När du sett den här filmen kommer du ha kunskap om:

 • Den ekonomiska översikten i systemet
 • Kostnadsställesrapporter

Fördjupning i ekonomi


I den här videon kommer vi gå in djupare på funktionen Ekonomi. När du sett videon kommer du har fått en större förståelse för:

 • Hur utfall och prognos står sig mot varandra i den ekonomiska översikten
 • Hur du har möjlighet att dela upp försäljningen mot olika försäljningsställen och vad det innebär


Lönehantering

I den här videon kommer du lära dig om funktionen Löner i Personalkollen och hur du hanterar lönerna för din verksamhet. När du sett den här filmen kommer du ha kunskap om:

 • Vad du behöver tänka på inför er första lönekörning
 • Ingångsvärden och vad de innebär
 • Hur du gör brutto- & nettojusteringar
 • Hur du godkänner en period
 • Var du hittar och tar ut aktuella rapporter och underlag

  
Boka utbildning

Du är nu välkommen att boka en tid för utbildning! För att göra detta kan då gå till vår onlinebokning, kontakta oss via mail på support@personalkollen.se eller ringa oss på 010- 150 15 00.

Fick du svar på din fråga? Tack för din feedback! Något gick snett. Vänligen försök igen senare.