Ekonomisk översikt

Den ekonomiska översikten är ett verktyg för dig att få övergripande koll på din personalkostnad samt kunna planera schemaläggningen på ett lönsamt sätt. I den Ekonomiska översikten visas personalkostnad, varukostnad, försäljning (exkl. moms) och de fasta kostnaderna. 

I denna artikel kan du läsa om 

  • Automatisk inläsning av försäljningen
  • Manuell inläsning av försäljning
  • Personalkostnad
  • Uppföljning från prognos

Automatiskt inläsning av försäljning

Under fliken Ekonomi visas företagets personalkostnad samt försäljning. Vid automatiskt inläsning av försäljningen från kassan visas denna per automatik i de blå staplarna. 

Kontakta er kassaleverantör eller Personalkollen support om ni önskar integrera systemen. 

Manuell inläsning av försäljning

Om ni inte har automatisk inläsning av försäljningen, så kallad kassakoppling, kan du lägga in försäljningen manuellt genom att klicka på knappen Ange extra försäljning. Observera att försäljningen ska anges i netto. 

Personalkostnad

Personalkostnaden visas i de gula staplarna i den ekonomiska översikten. Denna kostnad beräknas på antalet instämplade och/ eller efterregistrerade timmar och beräknas utifrån varje persons anställningsuppgifter. 

Du kan läsa om de olika beräkningarna samt anställningsstöd i vår artikel om beräkning av personalkostnad.

Uppföljning från prognos

De gröna och röda delarna på staplarna visar hur försäljning respektive personalkostnad skiljer sig mot prognosen som du angett i schemaläggningen. En röd stapel indikerar att försäljningen blev lägre än förväntat eller att personalkostnaden blev högre än schemalagt. En grön stapel indikerar högre försäljning eller lägre personalkostnad än i prognosen. Prognosen anges i schemaläggningsvyn. 

Varukostnad och fasta kostnader

Varukostnaden anges som en fast procentsats som du ställer in under Företagsinställningarna. Detta är ett verktyg för att få fram en ungefärlig varukostnad att ställa mot försäljningen. 

De fasta kostnaderna verksamheten har kan ni lägga in under  Ange fasta kostnader. Här läggs kostnader för exempelvis hyra, bredband, vatten och el in. Systemet delar sedan upp den totala fasta kostnaden och visar denna som en kostnad varje dag.

För att se detta krävs rättigheter över Ekonomi, Personal och Lön samt rättigheter över minst ett Kostnadsställe och en Personalgrupp.

Fick du svar på din fråga? Tack för din feedback! Något gick snett. Vänligen försök igen senare.