Beräkning av semester

Beräkning av brutto- och nettosemester

Enligt semesterlagen har alla i Sverige rätt till 25 semesterdagar per år. Om en anställd har en anställning på mindre än 100% och färre än i snitt fem (5) arbetsdagar per vecka så delas dagarna upp i brutto- och nettosemesterdagar.

En anställd som i genomsnitt arbetar tre (3) dagar per vecka erhåller 15 nettosemesterdagar under året enligt beräkningen: 3/5x25 bruttosemesterdagar (normalfallet) = 15 nettosemesterdagar.

Exempel:
Aida är anställd för att arbeta en (1) dag per vecka och vill ta ut semester. Skulle hon ha 25 nettodagar att ta ut skulle hon då kunna vara ledig 25 veckor, alltså en (1) semesterdag kan förläggas varje vecka under 25 veckor innan hennes semesterdagar är slut. Detta kan dock inte ske då hon endast har 5 nettosemesterdagar att ta ut (enl. beräkning 1/5x25=5).

I Personalkollen ska semesteravvikelser endast läggas på den dagen per vecka hon var planerad att arbeta, och en (1) nettodag per vecka kommer då dras från hennes saldo. Det kommer även per automatik dras fem (5) dagar per vecka från hennes bruttodagar, och således är hennes 25 lagstadgade semesterdagar förbrukade om hon tar ut fem (5) veckor semester under ett semesterår.

Behöver du fortfarande hjälp? Kontakta oss Kontakta oss