Beräkning av semester

För de olika avtalen gäller olika beräkningar utav semesterlön. Nedan följer en förklaring av de olika valen för semester samt hur värdet per dag för en anställd räknas ut. 

Visita-HRF:s avtal

Månadsvis utbetalning: Semesterersättningen baseras på 12.72 procent av bruttolönen. 

Exempel:
Den anställda har en bruttolön på 15.000 kronor x 12.72 procent = 1908 kronor utbetalas i semesterersättning. 

Sparade semesterdagar: Semestervärdet beräknas utifrån den anställdas bruttolön under intjänandeåret gånger 12.72 procent. Intjänandeåret är april-mars om inget annat angetts. 

Exempel:
Den anställda har en bruttolön på 300.000 kronor under intjänandeåret och har 25 semesterdagar per år gånger 12.72 procent = 38.160 kronor. Semesterbeloppet 38.160 kronor delat med 25 dagar = 1526.40 kronor per semesterdag. 

Om värdet per dag inte uppnår minimivärde enligt Visita/HRF:s avtal varnar systemet om detta vid semesteråretsavslutet. 


Visita-Unionen:s avtal

Semesterlönen utgörs av den månadslön som är aktuell vid semestertillfället samt ett semestertillägg på 0.8 procent. Semesterlönen motsvarar 4.6 procent av månadslönen. 

Exempel:
Den anställda har en bruttolön på 30.000 kronor x 5.4 procent = 1620 kronor per semesterdag. 

Utöver semesterdagarna så har tjänstemän rörlig semester som betalas ut efter intjänandeåret. Det är semesterersättning baserat på eventuella OB-tillägg, lönetillägg, bonusar (extra rader) med mera och ger 12.72 procent semesterersättning på summan.

Observera att lönejusteringar via En extra rad för tjänstemän kommer påverka den rörliga semesterersättningen. Att raden är semesterlönegrundande betyder att semesterersättning om 12.72 procent räknas upp men påverkar inte semesterdagarnas värde. Den rörliga semesterersättningen utbetalas en gång per år i samband med att semesteråret är slut. 

Beräkning av brutto- och nettosemester

Enligt semesterlagen har alla i Sverige rätt till 25 semesterdagar per år. Om en anställd har en anställning på mindre än 100 procent och färre än i snitt 5 arbetsdagar per vecka så delas dagarna upp i brutto- och nettosemesterdagar.

En anställd som i genomsnitt arbetar 3 dagar per vecka erhåller 15 nettosemesterdagar under året enligt beräkningen: 3/5x25 bruttosemesterdagar = 15 nettosemesterdagar.

Exempel:
Aida är anställd för att arbeta 1 dag per vecka och vill ta ut semester. Skulle hon ha 25 nettodagar att ta ut skulle hon då kunna vara ledig 25 veckor, alltså 1 semesterdag kan förläggas varje vecka under 25 veckor innan hennes semesterdagar är slut. Detta kan dock inte ske då hon endast har 5 nettosemesterdagar att ta ut (enl. beräkning 1/5x25=5).

Observera att vid registrering av frånvaro ska omfattningen om antal dagar per vecka motsvara uppgifterna enligt anställningskontraktet.

Fick du svar på din fråga? Tack för din feedback! Något gick snett. Vänligen försök igen senare.