Beräkning av semester

För de olika avtalen gäller olika beräkningar av semesterlönen. Nedan följer en förklaring av de olika valen för semester samt hur värdet per dag för en anställd räknas ut. 

Visita/HRF's avtal

Månadsvis utbetalning: 12,72% beräknas som semesterersättning på månadens bruttolön. Ex: om en person får 15000kr i bruttolön läggs 1908kr på som semesterersättning direkt på lönen [15.000*0,1272=1908].
Sparade semesterdagar: 12,72% beräknas på intjänandeårets totala bruttolön och delas med antal inarbetade dagar. Ex: En person har varit anställd hela semesteråret (april-mars och har 25 semesterdagar) och tjänat 300 000 kr i bruttolön. Intjänat semesterbelopp är 38.160 kr [300.000*0,1272=38.160]. 38.160kr delas sedan på 25 dagar och semesterlönen får ett värde per dag om 1526,40 kr. Om detta värde inte uppnår minimivärdet per dag enligt Visita/HRF's avtal varnar systemet om detta.

Ingen semesterersättning: Ingen semester beräknas för personen.


Visita/Unionen's avtal

För en tjänsteman beräknas semesterlönen utifrån den aktuella månadslönen och en semesterlön om 4,6% av lönen betalas ut, samt ett semestertillägg om 0,8%. Ex: En anställd har 25.000 kr i månadslön och har då en total semesterlön om 1350kr/dag [25.000*0,054=1350]. Då man registrerar frånvaro för semester görs ett avdrag per dag om 4,6% av månadslönen och den anställde får sedan totalt 5,4% av månadslönen i semesterlön, totalt sett alltså ett tillägg om 0,8%. 


Beräkning av brutto- och nettosemester

Enligt semesterlagen har alla i Sverige rätt till 25 semesterdagar per år. Om en anställd har en anställning på mindre än 100% och färre än i snitt fem (5) arbetsdagar per vecka så delas dagarna upp i brutto- och nettosemesterdagar.

En anställd som i genomsnitt arbetar tre (3) dagar per vecka erhåller 15 nettosemesterdagar under året enligt beräkningen: 3/5x25 bruttosemesterdagar (normalfallet) = 15 nettosemesterdagar.

Exempel:
Aida är anställd för att arbeta en (1) dag per vecka och vill ta ut semester. Skulle hon ha 25 nettodagar att ta ut skulle hon då kunna vara ledig 25 veckor, alltså en (1) semesterdag kan förläggas varje vecka under 25 veckor innan hennes semesterdagar är slut. Detta kan dock inte ske då hon endast har 5 nettosemesterdagar att ta ut (enl. beräkning 1/5x25=5).

I Personalkollen ska semesteravvikelser endast läggas på den dagen per vecka hon var planerad att arbeta, och en (1) nettodag per vecka kommer då dras från hennes saldo. Det kommer även per automatik dras fem (5) dagar per vecka från hennes bruttodagar, och således är hennes 25 lagstadgade semesterdagar förbrukade om hon tar ut fem (5) veckor semester under ett semesterår.

Behöver du fortfarande hjälp? Kontakta oss Kontakta oss