Semesterberäkning Visita/HRF Riksavtalet

Semesterlön och semesterersättning utgår med 12,72 procent enligt beräkning med procentregeln. Semesterersättning utbetalas månadsvis med lönen vid anställningar som varar högst tre månader. Semesterlön beräknas utifrån den anställdas semesterlönegrundande bruttoinkomst under intjänandeåret gånger 12,72 procent.

Beräkningsexempel

Den anställda har en semesterlönegrundande bruttoinkomst på 350.000 kr x 12.72 procent = 44.520 kronor i semesterlön. Semesterlönen delas på semesterrätten om 25 dagar. 44.520 / 25 = 1780.8 kronor per dag.

Sparade dagar

Vid omvandling från betalda till sparade dagar räknas värdet per dag om enligt tillämpligt beräkningsunderlag gånger 0,5 procent enligt avtal. (Tillämpligt beräkningsunderlag = föregående intjänandeårs bruttoinkomst + semesterlönegrundande frånvaro).

Om värdet per dag inte uppnår minimivärde enligt Visita/HRF's avtal varnar systemet om detta vid semesterårsavslutet.

Brutto och nettosemesterdagar, deltidsanställd

Enligt semesterlagen har alla i Sverige rätt till 25 semesterdagar per år. Om en anställd har en anställning på mindre än 100 procent och färre än i snitt 5 arbetsdagar per vecks så delas dagarna upp i brutto- och nettosemesterdagar. En nettosemesterdag förläggs på varje faktiskt arbetsdag där personen tar ut semester. En anställd som i genomsnitt arbetar tre dagar per vecka erhåller 15 nettosemesterdagar under året enligt beräkningen 3/5 x 25 bruttosemesterdagar = 15 nettosemesterdagar.

Beräkningsexempel

Aida är anställd att arbeta en dag per vecka och vill ta ut semester. Skulle hon ha 25 nettosemesterdagar att ta ut skulle hon kunna vara ledig i 25 veckor. En semesterdag skulle då förläggas varje vecka under 25 veckor innan hennes semesterdagar är slut. Detta kan dock inte ske då hon endast har fem nettosemesterdagar att ta ut enligt beräkningen 1/5 x 25 = 5.

Fick du svar på din fråga? Tack för din feedback! Något gick snett. Vänligen försök igen senare.