Semesterberäkning Detaljhandelsavtalet

Semesterlönen beräknas enligt procentregeln och utgör 13 procent av semesterlöneunderlaget. Semesterlöneunderlaget utgörs av arbetstagarens semesterlönegrundande bruttolön under intjänandeåret.

Beräkningsexempel

Den anställda har en semesterlönegrundande bruttoinkomst på 350.000 kr x 13 procent = 45.000 kronor i semesterlön. Semesterlönen delas på semesterrätten om 25 dagar. 45.000 / 25 = 1 800 kronor per dag.

Sparad semester

Semesterlön för sparade semesterdagar har det år den tas ut samma värde som övrig semester. Om värdet på sparade semesterdagar saknas och inget arbete utförts under intjänandeåret utgörs de sparade dagarnas värde av innevarande års garantibelopp. Garantibeloppet ska proportioneras i förhållande till sysselsättningsgraden enligt anställningsbeviset.

Observera att vi saknar systemstöd för varning om en anställds semesterdagar ligger under garantibelopp.

Fick du svar på din fråga? Tack för din feedback! Något gick snett. Vänligen försök igen senare.