Semesterberäkning Visita Unionen

Semesterlönen beräknas enligt sammalöneregeln och utgörs av den månadslön som är aktuell vid semestertillfället samt ett semestertillägg på 0,8 procent per semesterdag. Semesterlönen per dag motsvarar 4,6 procent av månadslönen. Detta ger ett totalt värde per betald semesterdag om 5,4 procent av månadslönen.

Beräkningspexempel

Den anställda har en bruttolön på 30,000 kronor x 5,4 procent = 1 620 kronor per semesterdag.

Rörlig semesterersättning

Utöver semesterdagarna så har tjänstemän rörlig semester som betalas ut efter ett helt intjänandeår. Det är semesterersättning baserat på eventuella OB-tillägg, lönetillägg, bonusar (extra rader) med mera och ger 12,72 procent semesterersättning på den totala summan.

Observera att lönejusteringar via extrarader på tjänstemän kan påverka den rörliga semesterersättningen. Om ni gör den extra raden semesterlönegrundande betyder det att semesterersättning om 12,72 procent räknas upp men påverkar inte semesterdagarnas värde. Den rörliga semesterersättningen utbetalas en gång per år i samband med semesterårsskifte.

Fick du svar på din fråga? Tack för din feedback! Något gick snett. Vänligen försök igen senare.