Semesterberäkning

Enligt lag har alla anställda rätt till 25 semesterdagar per år. Rätten till betalda semesterdagar tjänas in under intjänandeåret för att användas under det påföljande semesteråret. Semesterdagarnas värde kan bestämmas genom antingen procentregeln eller sammalöneregeln. Enligt procentregeln måste semesterersättningen enligt lag vara minst 12 procent av den semesterlöngrundande inkomsten. Enligt sammalöneregeln ska det enligt lag betalas ett semestertillägg på minst 0,43 procent av månadslönen för varje betald semesterdag. Semesterersättning får aldrig ingå i lön.

Inställningar av semesterberäkning på anställningsavtalen

Du har möjlighet att justera semesterberäkningen enligt både procentregeln och sammalöneregeln för olika anställningsavtal i systemet. Detta gör du genom att gå till Inställningar - Lön och avtal - Anställningsavtal. Här kan du även ange om ni är kollektivt anslutna samt om du önskar få varningar om minimivärdet per semesterdag vid semesterårsskiftet.

Ändra semestervärden

I samband med lönekörning har du möjlighet att korrigera semestervärden för personer som ligger för lågt. Detta görs via Löner - Verktyg - Justering av semestervärden.

Semesterberäkning kollektivavtal

Visita/HRF Riksavtalet

Visita/HRF Unionen

Detaljhandelsavtalet

Fick du svar på din fråga? Tack för din feedback! Något gick snett. Vänligen försök igen senare.