Arbetsgivarintyg och anställningsbevis

Både anställningsavtal och arbetsgivarintyg hittar du under fliken Personal i systemet.  

Om du inte hittar den person du söker efter i personallistan kan du ändra status till All personal och sedan klicka på Sök, då kommer även de som har en avslutad anställning med i sökningen.  

Anställningsavtal

För varje anställning som skapas i systemet genereras ett förifyllt anställningsavtal med de uppgifter som Personalkollen har om den anställda. Anställningsavtalet kan signeras digitalt med Bank-ID eller öppnas för manuell signering. För att signera anställningsavtalet med Bank-ID klickar du på knappen Anställningsavtal. Du ser därefter avtalet och kan signera det. Du behöver ange hur många dagar den anställda har på sig att signera eller avböja signering av anställningsavtalet. När du signerat anställningsavtalet får den  anställda ett mail med information om att avtalet finns tillgängligt för signering.  

När även den anställda har signerat avtalet visas detta på personalkortet under fliken Anställningar. Den anställda får en kopia på avtalet skickat till sig via mail och kan även se det via sitt personal-inlogg.

Arbetsgivarintyg

Det skapas också ett arbetsgivarintyg som automatiskt fylls i med uppgifter kring arbetad tid och frånvarande tid för de senaste 13 månaderna personen varit anställd. Du kan ändra uppgifterna i dokumentet manuellt efter att intyget är nedladdat i PDF. I Hjälpdokumentet beskrivs hur ett arbetsgivarintyg ska fyllas i om du behöver lägga in uppgifter manuellt. Det är också möjligt för dig att koppla samman Personalkollen med arbetsgivarintyg.nu för enklare hantering av utskick till de anställda. Läs mer om detta i vår artikel Arbetsgivarintyg.nu.

Fick du svar på din fråga? Tack för din feedback! Något gick snett. Vänligen försök igen senare.