Arbetsgivarintyg och anställningsbevis

Både anställningsbevis och arbetsgivarintyg hittar du under fliken Personal i systemet.  
Om du inte hittar den person du söker efter i personallistan kan du ändra status till All personal och sedan klicka Sök, då kommer även de som har en avslutad anställning med i sökningen.  

Anställningsbevis

För varje anställning som skapas i systemet genereras ett förifyllt anställningsbevis med de uppgifter som Personalkollen har om den anställda. Anställningsbeviset kan signeras digitalt med Bank-ID eller öppnas för manuell signering. För att signera anställningsbeviset med Bank-ID klickar du på knappen Anställningsbevis. Du ser därefter avtalet och kan signera det. Du behöver också ange hur många dagar den anställda har på sig att signera eller avböja anställningsbeviset. När du signerat anställningsbeviset får den  anställda ett mail med information om att beviset finns tillgängligt för signering.  

När den anställda har signerat avtalet visas detta på personalkortet under fliken Anställningar. Den anställda får en kopia på avtalet skickat till sig via mail efter att båda parter har signerat. 

Arbetsgivarintyg

Det skapas också ett arbetsgivarintyg som automatiskt fylls i med uppgifter kring arbetad tid och frånvarande tid för de senaste 13 månaderna personen varit anställd. Du kan ändra uppgifterna i dokumentet manuellt efter att intyget är nedladdat i PDF. I Hjälpdokumentet beskrivs hur ett arbetsgivarintyg ska fyllas i om du behöver lägga in uppgifter manuellt. Det är också möjligt för dig att koppla samman Personalkollen med arbetsgivarintyg.nu för enklare hantering av utskick till de anställda. Läs mer om detta i vår artikel Arbetsgivarintyg.nu.

Fick du svar på din fråga? Tack för din feedback! Något gick snett. Vänligen försök igen senare.