Så gör du lönejusteringar

Bruttojusteringar

Ska du göra en förändring i bruttolönen för en anställd använder du dig av knappen Lägg till extra rad på lönen. Här får du själv ange benämning på tillägget/avdraget, ange antal (styck/ timmar) och à-pris. Du väljer också om raden ska vara semesterlönegrundande eller ej genom att bocka för eller ur rutan för detta under benämningen. Ska du göra ett avdrag anger du ett minustecken framför Antal eller Á-pris. 

Nettojusteringar

Ska du istället göra ett netto-tillägg / -avdrag gör du det under fliken Nettojusteringar. Du väljer sedan vilken typ av justering du vill göra, tillägg eller avdrag. Ange sedan värdet och skriv en kommentar som förtydligar vad justeringen avser. 

Det är också via nettojusteringar som du fyller i eventuell förutbetald lön som du sedan vill göra avdrag för på lönen. Det du lägger in på manuella justeringar hamnar på observationskontot i bokföringsunderlaget.

Skatteavdrag

Ska du göra ett skatteavdrag som enbart påverkar den aktuella löneutbetalningen men som inte ska påverka kommande löner går du till fliken Skatteavdrag. Här kan du ändra skattetabell, lägga in en fast procentsats eller ett manuellt skatteavdrag. Du kan också lägga till ett extra skatteavdrag som då bara kommer finnas på just den här lönen. 

Löpande brutto-tillägg/avdrag

Om du vill lägga ett återkommande tillägg på lönen för en person, t.ex. ett ansvarstillägg, gör du detta under Personal och fliken Anställningar, klicka dig sedan vidare till Ändra uppgifter. Du hittar det under rubriken Lönetillägg

Är det ett avdrag du vill göra anger du ett minustecken framför beloppet. Här kan du också välja om tillägget/avdraget ska vara semesterlönegrundande. Ska det inte vara semesterlönegrundande klickar du ur den lilla kryss-rutan. 

Spara ändringar som utkast och ändra en godkänd lön

Om du gör manuella ändringar på lönen och inte vill godkänna lönen direkt kan du välja att spara den som ett utkast för att godkänna den vid senare tillfälle innan löneutbetalning. För att spara ett utkast klickar du på pilen bredvid Godkänn lön och väljer Spara som utkast. Du kan också välja att ta bort ett utkast om du gjort ändringar du inte vill ha kvar. 

Om du har godkänt en lön, men vill göra justeringar i den innan du låser löneperioden klickar du på Ändra lön. De justeringar du eventuellt gjort innan du godkände lönen kommer då ligga kvar, och du kan fortsätta lägga in de justeringar du önskar. 

Observera att om du gör ändringar på anställning- eller personuppgifter behöver lönen ha status Ej godkänd för att samtliga ändringar ska gå igenom.

Fick du svar på din fråga? Tack för din feedback! Något gick snett. Vänligen försök igen senare.