Engångsskatt

Om en anställd är berättigad till en extra ersättning, såsom bonus eller tilläggsersättning utöver sin vanliga lön, bör detta belopp beräknas med en engångsskatt. Den vanliga lönen ska fortfarande beräknas enligt de skatteinställningar som gäller kontinuerligt under året.


  1. Börja med att kolla på lönebeskedet för att se hur mycket skatteavdraget är beräknat till för den ordinarie lönen
  2. Lägg sedan till en extra rad med engångsbeloppet
  3. Gå till Skatteverkets hemsida för att läsa beräkningen av engångsskatt
  4. Engångsskatten beräknas utifrån den anställdes samlade årsinkomst. Om utbetalningen sker i början av året krävs en uppskattning av personens förväntade årsinkomst.
  5. Summera skatteavdraget för den vanliga lönen och det beräknade skatteavdraget för engångsskatten. Lägg sedan in det totala skatteavdraget under Skatteavdrag på lönen.

Fick du svar på din fråga? Tack för din feedback! Något gick snett. Vänligen försök igen senare.