Vad innebär timbank, mertid, övertid och komptid?

Mertid, övertid, komptid och timbank är olika typer av tidssaldon som kan tillämpas på en anställning.
Om ni arbetar med beräkningsperioder vid schemaläggning kan automatisk avstämning av timbank inte tillämpas och mertid samt övertid kommer beräknas automatiskt.

Timbank 

För timbanken finns det tre olika alternativ att välja på en anställning. Avstämningarna visas på lönen för berörd löneperiod, och vid automatiskt timbank tas även registrerade frånvarotimmar med i beräkningen. 

  • Ingen automatisk justering - Eventuell justering av timbanken görs manuellt i samband med godkännande av lön. 
  • Justera mot antal arbetsdagar i perioden - Timbanken stäms av mot antalet dagar i löneperioden som infaller måndag-fredag. Det spelar ingen roll om det är en röd dag eller inte.
  • Justera mot årsarbetstid - Timbanken justeras mot samma antal timmar varje månad, t.e.x 173tim* och stäms av mot den anställdes årsarbetstid. Här anges alltid arbetstiden för en tjänst om 100 procent. Systemet räknar om till deltid när en lägre tjänstgöringsgrad tillämpas. 

*Enligt Visitas riksavtal motsvarar en heltidstjänst i snitt 173 timmar per månad beräknad på årsarbetstid. Notera att om ni är anslutna till Visita/HRF ska beräkningsperioder tillämpas framför timbank. Avstämning enligt årsarbetstid måste även avtalas separat med facket för att kunna användas. (Se kollektivavtalet för Visita/HRF sidan 35)

Hur beräknar systemet automatisk timbank?

Timbanken beräknas utifrån de uppgifter som finns inlagda på anställningen. För att räkna fram förändringen tillämpar systemet beräkningen Arbetad tid + registrerad frånvaro - förväntad arbetstid i perioden. Summan av dessa blir den förändring som visas på lönen. Innan du godkänner en lön med automatisk timbank visas hur beräkningen är gjord under fliken  Ledighet.

Du kan även lägga in en manuell justering av timbanken, det gör du direkt på lönen under fliken  Ledighet.

Den totala förändringen på timbanken och det aktuella saldot på timbanken visas längst ner till vänster på lönespecifikationen. 

Du kan även registrera timmar till timbanken direkt på en arbetad tid (se bildexempel nedan vid rubriken Registrera övertid eller mertid manuellt).

Mertid

Mertid registreras direkt på den arbetade tiden och betalas ut på lönen direkt med en ersättning per timme. Här är en (1) arbetad mertidstimme värd en (1) timme i pengar.

Tillämpar ni beräkningsperioder sker detta uppräknande automatiskt och ingen manuell registrering krävs.

Komptid

Komptid registreras direkt på den arbetade tiden och här finns två val, Komptid (ordinarie arbetstid) och komptid (utanför ordinarie arbetstid). Om komptid (ordinarie arbetstid) används blir en (1) arbetad timme värd 1,5 timmar i komptidsaldot. Används komptid (utanför ordinarie arbetstid) blir en (1) arbetad timme värd två (2) timmar på komptidsaldot.   Förändringen för komptidsaldot summeras längst ner till vänster på lönespecen. 

Tillämpar ni beräkningsperioder sker detta uppräknande automatiskt och ingen manuell registrering krävs.

Övertid

Övertid registreras direkt på den arbetade tiden och även här finns två val, Övertid ordinarie arbetstid och Övertid utanför ordinarie arbetstid. Övertiden sparas inte i något saldo utan betalas automatiskt ut direkt på lönen. Om Övertid ordinarie arbetstid används betalas ett påslag på 45% av timlönen ut per timme de första två timmarna, för all övertid som överskrider två (2) timmar betalas 70% av timlönen ut.   Om Övertid utanför ordinarie arbetstid används betalas 90% av timlönen ut för denna tid. 

Tillämpar ni beräkningsperioder sker detta uppräknande automatiskt och ingen manuell registrering krävs.

Fick du svar på din fråga? Tack för din feedback! Något gick snett. Vänligen försök igen senare.