Extra arbetad tid

Arbetstid utöver den anställdes tjänstgöringsgrad ska ersättas med mertids- eller övertidsersättning. Mertid utbetalas för en deltidsanställd som arbetat mer än sin tjänstgöringsgrad men ännu inte över 100 procent. All arbetstid utöver heltid ersätts med övertid. Alternativt kan den anställda välja att kompenseras med komptid för överskjutande arbetstid utöver heltid, som senare kan användas som ledighet.

⚠️ Övertidsersättningen i Personalkollen ger vid ordinarie arbetstid 45/70 procent av timlönen. Övertidsersättningen för arbete utanför ordinarie arbetstid ger 90 procent av timlönen. Detta i enlighet med Visita/HRF's kollektivavtal.

Registrera extra arbetad tid som mertid eller övertid

När en anställd arbetat mertid eller övertid ska dessa timmar läggas in som Extra arbetad tid direkt på det redovisade arbetspasset. Ange antal extra arbetade timmar och koppla till korrekt ersättningsmetod. Registrerad mertid och övertid sparas inte i något saldo utan betalas automatiskt ut till den anställde på lönen.

Extra arbetad tid som komp

Komptid registreras direkt på den arbetade tiden och här finns två val, komptid (ordinarie arbetstid) och komptid (utanför ordinarie arbetstid). Om komptid (ordinarie arbetstid) används blir en arbetad timme värd 1,5 timmar i komptidsaldot. Används komptid (utanför ordinarie arbetstid) blir en arbetad timme värd två timmar på komptidsaldot. Förändringen för komptidsaldot summeras längst ner till vänster på lönespecifikationen. 

Du kan sedan registrera frånvaro Uttag av komptid när den anställde väljer att vara ledig för den inarbetade tiden.

Fick du svar på din fråga? Tack för din feedback! Något gick snett. Vänligen försök igen senare.