Timbank

Timbank är en form av arbetstidssaldo som beräknar den anställdas arbetade tid kontra förväntad arbetstid. Tillämpar ni avstämning med timbank bibehåller den anställde sin månadslön varje månad och eventuell över- eller undertid registreras i ett timbankssaldo.


⚠️ Enligt vissa kollektivavtal är det inte tillåtet att använda timbank. Det är därför viktigt att du undersöker vilka regler som gäller för er verksamhet innan timbanks-avstämning implementeras för någon anställd.

Aktivera timbank

En automatisk timbanksavstämning aktiveras under anställningsuppgifterna. Det finns tre inställningsval.

  • Ingen automatisk justering - Eventuell justering av timbanken görs manuellt i samband med godkännande av lön. 
  • Justera mot antal arbetsdagar i perioden - Timbanken stäms av mot antalet dagar i löneperioden som infaller måndag-fredag. Det spelar ingen roll om det är en röd dag eller inte.
  • Justera mot årsarbetstid - Timbanken justeras mot samma antal timmar varje månad och stäms av mot den anställdes årsarbetstid. Här anges alltid arbetstiden för en tjänst om 100 procent. Systemet räknar om till deltid när en lägre tjänstgöringsgrad tillämpas. 

Beräkning av timbank

Timbanken beräknas utifrån de uppgifter som finns inlagda på anställningen. För att räkna fram förändringen tillämpas beräkningen Arbetad tid + registrerad frånvaro - förväntad arbetstid i perioden. Innan du godkänner en lön med automatisk timbank kan du läsa månadens uträkning via fliken Ledighet. Månadens förändring i timbanken samt det aktuella saldot visas längst ner till vänster på lönespecifikationen. 

Justera timbank manuellt

Du kan alltid justera timbankssaldot manuellt oavsett om automatisk beräkning är satt eller inte. Detta gör du via fliken Ledighet på lönebeskedet.

Utbetalning eller avdrag från timbank

Fyll i antal timmar för utbetalning eller avdrag i rutan Uttag i pengar under Ledighet på lönebeskedet. För att skapa ett avdrag anger du ett minustecken innan antalet timmar.

Fick du svar på din fråga? Tack för din feedback! Något gick snett. Vänligen försök igen senare.