Meddelanden-funktionen

I den här artikeln kommer du lära dig om funktionen Meddelanden i Personalkollen. 

För att komma till dina meddelanden klickar du på ikonen Meddelanden. Här listas alla meddelanden som tidigare är skickade via Personalkollen. Samtliga meddelanden ligger kvar tills du som chef väljer att ta bort dem.

För att skicka ett nytt meddelande klickar du på Skriv Meddelande. Ange en titel och innehåll, det du vill meddela din personal.

Vem ska få ditt meddelande?

Under mottagare väljer du vilka som ska vara mottagare av meddelandet. Du kan välja att meddelandet ska gå ut till alla anställda, vissa personalgrupper och/eller enstaka personer. Väljer du en hel personalgrupp skickas meddelandet till samtliga personer som ingår i den personalgruppen. I filtret för personer har du även möjlighet att ange personer vars anställning avslutats eller påbörjas inom 1 månad. Det är också möjligt att exkludera personer om ni har valt Alla anställda eller Personalgrupp

Hur vill du skicka ditt meddelande?

Till sist väljer du hur meddelandet ska skickas till personalen. Du kan välja mellan att skicka e-post, SMS och att visa meddelandet vid instämpling. Oavsett hur du väljer att notifiera personalen så kommer de alltid kunna se meddelandet på sitt eget personal-inlogg via webben och i appen. Det är kostnadsfritt att skicka meddelandet via e-post och att visa det vid instämpling, men vid utskick via sms tillkommer det en trafikkostnad på 59 öre per skickat sms. OBS; sms skickas endast till svenska nummer.

När du är nöjd med ditt meddelande och valt mottagare klickar du på Skicka meddelande.

Hur många SMS har jag skickat?

Väljer du att skicka meddelande via SMS hittar du samtliga skickade SMS inklusive status under SMS-utskick

Fick du svar på din fråga? Tack för din feedback! Något gick snett. Vänligen försök igen senare.