Extra ledighetsdagar

I Personalkollen kan du enkelt göra rätt med extra ledighetsdagar åt dina anställda genom att aktivera Extra ledighetsdagar under deras anställning. Då beräknar systemet automatiskt om och när den anställde ska tjäna in en extra ledighetsdag baserat på de anställningsuppgifter som är registrerade. 

Intjänande av extra ledighetsdagar

Personalkollen beräknar intjänandet enligt kollektivavtalet för Visita/HRF. Beroende på hur många dagar i veckan personen är anställd samt vilken dag i veckan den röda dagen infaller, är förutsättningarna för intjänande av extra ledighetsdag olika. 

Observera att bilden ovan kommer från Visita/HRF's avtal och skiljer sig från Tjänstemanna-avtalet. Tjänstemän tjänar inte in någon Extra ledighetsdag vid semester. 

Som arbetsgivare kan man även komma överens med sin deltidsanställda om att den extra ledighetsdagen ersätts med ekonomisk kompensation istället för uttag av extra ledighetsdag. 

Registrera frånvaro av Extra ledighetsdag

Anställd som skulle ha arbetat enligt ordinarie arbetstidsschemat på sådan röd dag, och som istället erhåller betald ledighet, intjänar ingen extra ledighetsdag. Det du måste göra är att registrera detta som frånvaro på den aktuella dagen.  På så sätt erhåller den anställda ersättning men sparar ingen dag, saldot blir + / - 0. Frånvarotypen Uttag av extra ledighetsdag hittar du under kategorin Betald ledighet.

Extra ledighetsdag i pengar

Vid utbetalning av extra ledighetsdag i samband med exempelvis slutlön så erhåller den anställde 1/22 av sin månadslön per dag. En timavlönad erhåller timlön * genomsnitt antal timmar per arbetsdag baserat på veckoarbetstiden enligt anställningen.

För att betala ut ledighetsdagar i pengar går du in på fliken Ledighet på lönebeskedet och fyller i antalet dagar i rutan Uttag i pengar.

Fick du svar på din fråga? Tack för din feedback! Något gick snett. Vänligen försök igen senare.