Redigera flera pass samtidigt

Det är möjligt att redigera flera pass samtidigt genom att klicka på Pennan uppe till vänster ovanför schema. Uppgifterna som går att redigera är:

  • Personal
  • Grundpass
  • Start och sluttid
  • Passbeskrivning
  • Publiceringsstatus

Ändra redan schemalagda pass

För att ändra flera schemalagda pass samtidigt behöver du först markera alla pass det berör. Klicka sedan på Pennan enligt bilden ovan. Redigera de uppgifter du önskar och klicka sedan på knappen Ändra. Önskar du meddela berörd personal om ändringen kan du markera för E-post eller SMS under Meddela ändringar. Push-notiser skickas alltid automatiskt till personen eller personerna som berörs av ändringen om de har notiser aktivt i appen.

Ändringar som inte kan genomföras

Systemet varnar dig om ändringar som inte kan utföras eller om din ändring kommer att krocka med redan schemalagda pass. Pass med varningar som du väljer att inkludera kommer att ändras trots varningen medan pass med fel exkluderas och ändras inte alls.

Exempel på ändringar som inte kan genomföras är att publicerade pass inte kan anges som Ej tilldelat och du kan inte ändra starttiden till senare än sluttiden.

Fick du svar på din fråga? Tack för din feedback! Något gick snett. Vänligen försök igen senare.