Uppdateringar från Detaljhandelsavtalet

Ett nytt kollektivavtal har trätt i kraft för perioden 2023-04-01 till 2025-03-31. I den här artikeln samlar vi, vad vi tycker är den viktigaste informationen och de största förändringarna från avtalet.

 • Nya minimivärden per semesterdag från 2023-04-01. Värdet proportioneras utifrån tjänstgöringsgrad, se 14.6 B. 2-3 i Detaljandelsavtalet.
  • Minimivärde för de som fyllt 18 år - 1 420 kr per dag
  • Minimivärde efter 3 års branschvana - 1 685 kr per dag
 • Avtalet tillför förbättrade möjligheter för arbetsgivare att kompensera arbetstagare för arbete på ob-tid med ledighet i stället för med kontant ob-ersättning.
 • Lönerevision i fem steg:
  1. Generell löneökning från 2024-04-01 med 690 kr per månad för månadsavlönad (proportioneras efter tjänstgöringsgrad) och 4,15 kr/h för timavlönad
  2. Utöver det en generell ökning med 1,78 kr per timme för timavlönad och 296 kr per månad för månadsavlönad (proportioneras efter tjänstgöringsgrad) eller en individuellt fördelat pott för denna del som räknas fram efter lokal överenskommelse med facket.
  3. Arbetstagares gällande lönetillägg ska per den 1 april 2024 räknas upp med 3,3 procent.
  4. Den nya lönen inklusive lönetillägg efter höjningarna i steg 1-3 (ev. anställningstidstillägg ej medräknat) ska jämföras mot nya minimilönenivåer enligt avtal.
  5. Anställningstidstillägget höjs till 0,90 kr per timme för timavlönad och 150 kr per månad för månadsavlönad (proportioneras efter tjänstgöringsgrad). Anställningstidstillägg utges till arbetstagare som efter fyllda 18 år har varit anställd i fem år inom samma företag.
Fick du svar på din fråga? Tack för din feedback! Något gick snett. Vänligen försök igen senare.