Uppdateringar från Visita/HRF kollektivavtal

Ett nytt kollektivavtal har trätt i kraft för perioden 2023-04-01 till 2025-03-31. I den här artikeln samlar vi, vad vi tycker är den viktigaste informationen och de största förändringarna från avtalet.

 • Den generella löneökningen 2024-04-01 är 964 kr för månadsavlönade och proportioneras utefter den anställdes tjänstgöringsgrad. För timavlönade är löneökningen 5,57 kr.
 • Ersättning för obekväm arbetstid från 2024-04-01 är 25,91 kr/timme (OB1) och 22,83 kr/timme (OB2).
 • Nya minimivärden per semesterdag. Värdet proportioneras utifrån tjänstgöringsgrad
  • Minimivärde för de som fyllt 20 år - 1 568 kr per dag
  • Minimivärde yngre än 20 år - 1 188 kr per dag
 • Kostavdraget från 2024-04-01 är 53 kr.
 • Ny regel gällande veckovila införs för företag som har öppet sju dagar per vecka. Bestämmelsen innebär att ledigheten ska förläggas fredag-lördag eller lördag-söndag var fjärde vecka.
 • Det nya avtalet möjliggör att tillämpa en beräkningsperiod om 26 veckor. Detta gäller för medarbetare som är månadsavlönade och med en minsta tjänstgöringsgrad om 70 procent.
 • Säsongsbunden anställning är en ny anställningsform tillämpad för verksamheter som karaktäriseras av säsongsbetonad efterfrågan och med max två uppehåll i verksamheten. Den nya anställningsformen kan endast användas efter förhandling och lokal överenskommelse med HRF.
 • I avtalet tillkommer ett förtydligande om att beordrad mertid samt övertid ska betalas ut löpande, senast efterföljande månad. Byte av arbetstid regleras inom beräkningsperioden och mertid eller övertid betalas ut vid periodens slut.
Fick du svar på din fråga? Tack för din feedback! Något gick snett. Vänligen försök igen senare.