Avstämning av korttidsarbete

Här hittar du information om hur vi har räknat fram värdena i de olika kolumnerna i avstämningsrapporten. Riktlinjerna för hur avstämningen till Tillväxtverket ska rapporteras är fortfarande delvis oklara, vi har tagit fram rapporten utifrån vår tolkning av de instruktioner som finns. Det är oklart hur Tillväxtverket tänker kring brutna löneperioder – rapporten följer löneperioderna, inte kalendermånaderna.

Ordinarie arbetade timmar
Denna summa baseras på rapporterade tider från lönen med utbetalning i den månad som du valt som referensperiod när du hämtar filen. Tillväxtverket skriver att de ordinarie timmarna ska baseras på en referensperiod tre månader innan stödet fås, vilket för de flesta skulle innebära antingen lönen med utbetalning i januari eller i december. Vi anger samma värde på den ordinarie arbetstiden oavsett månad.
Faktiskt arbetade timmar
Arbetade timmar baserat på rapporterade tider på lönen. Kolumnen för mars baseras på lönen med utbetalning i april, kolumnen för april på lönen med utbetalning i maj osv.
Ordinarie månadslön
Baseras på samma lön som ordinarie timmar. I denna summa har vi tagit med månadslön, timlön, 

fasta lönetillägg och OB, men inte t.ex. extrarader, frånvaro eller semester. Det är oklart hur Tillväxtverket resonerar kring rörlig lön och generellt personer med timlön vars arbetade timmar varierar mycket från månad till månad, men vi har valt att ta med dessa tillägg vid beräkning av ordinarie och faktisk månadslön. Vi anger samma värde på ordinarie månadslön oavsett månad.

Utbetald månadslön

Precis som i summan för ordinarie månadslön har vi i denna summa har vi tagit med månadslön, timlön och OB, men inte t.ex. manuella extrarader, semester eller annan frånvaro utöver permitteringen. Löneavdraget för korttidspermitteringen har dragits av från lönen. Kolumnen för mars baseras på lönen med utbetalning i april, kolumnen för april på lönen med utbetalning i maj osv.

Frånvarodagar
Vi räknar antalet registrerade frånvarotimmar för semester, VAB, sjukdom och föräldraledighet under löneperioden och delar med 8 timmar för att konvertera till dagar. Kolumnen för mars baseras på lönen med utbetalning i april, kolumnen för april på lönen med utbetalning i maj osv.
Fick du svar på din fråga? Tack för din feedback! Något gick snett. Vänligen försök igen senare.