Korttidspermittering

Korttidspermittering, också kallat korttidsarbete, innebär att de anställda går ner i tid för en period och samtidigt behåller större delen av sin lön. Det är viktigt att du inte ändrar anställningsuppgifterna på personalkortet i Personalkollen, korttidspermitteringens omfattning registreras istället som en frånvarotyp. 

Frånvarotypen Korttidspermittering hittar du under kategorin  Tjänstledighet, typ Korttidspermittering. Du anger sedan den omfattning i procent som arbetsreduceringen avser samt så många timmar som den anställda inte arbetat p g a korttidspermitteringen.

Observera att du inte ska registrera in frånvarande timmar enligt schema utan måste ändra detta manuellt.

Statistik och underlag för avstämning

Via LönerRapporter/Underlag - Statistik på utbetalningsmånad juni 2020 hittar du ett underlag till avstämningen gällande korttidsarbete. Du kan kopiera värdena från vår Excel och klistra in i rapporten för Tillväxtverkets beräkningshjälp. Informationen är tagen från de uppgifter du registrerat i systemet under perioden som de anställda varit permitterade. Vi har sammanställt rapporten utifrån den tolkning vi gjort av de riktlinjer Tillväxtverket hittills har gått ut med. Läs mer om hur vi har sammanställt rapporten

Du kan också ta fram en Excel-export av all registrerad frånvaro för en löneperiod efter att en löneperiod är låst via knappen   Rapporter/ underlag - Statistik - Frånvaro. I den Excel-filen kan du enkelt sortera på vilken typ av frånvaro du vill få sammanställd genom att filtrera kolumnen för Typ.

Registrera korttidspermittering som frånvaro

För en anställd med timlön är det mycket viktigt att du anger antalet timmar som arbetsreduceringen avser då det är dessa timmar som ligger till grund för lönen och löneavdraget.

Det antalet timmar som läggs in vid frånvaroregistreringen kommer påverka eventuell automatisk avstämning av timbanken.

På ovan bild är "Frånvarande timmar" inlagda utifrån ett snitt per dag för anställd med timlön, en anställning om 100% och som är permitterad till 60%. Personen har ingen ytterligare frånvaro under perioden.   

Snittimmarna per dag är beräknade enligt exempel: (40 timmar x 60%)/ 5 arbetsdagar per vecka = 4,8 timmar per dag.

Ovan bild visar hur löneunderlaget kan se ut för en person med timlön som enligt schema förlorat arbetstid om 57,6 timmar. Dessa timmar läggs in för lön och ett avdrag beräknas på 75,60 timmar (57,6 h frånvaro samt 18 h arbete) under permitterings-perioden 16/3-31/3. Även timmarna för OB som registrerats under frånvaron räknas upp och beräknas sedan med avdrag. 

På ovan bild ser du hur det skulle se ut för en person med månadslön om 25 000 kr med korttidspermittering om 60% (7,5% avdrag).

Beräkningen per dag görs enligt exempel: (25000*12)/365=821,91. 821,91*7,5%=61,64 kr per dag.

Observera att om den anställde har annan frånvaro under korttidspermitteringen kan du behöva ta hänsyn till detta i omfattningen av timmar för korttidspermitteringen. Se mer under rubriken " Sjukdom, VAB eller annan frånvaro under korttidspermittering". 

Sjukdom, VAB eller annan frånvaro under korttidspermittering

Om den anställde har annan frånvaro under korttidspermitteringen bör du inte göra avbrott i frånvaroperioden för korttidspermitteringen, du kan dock behöva justera omfattningen i timmar.

Vid frånvaro för sjukdom och semester kan du behöva ändra omfattningen på korttidspermitteringens timmar för de datum som berörs, och sedan registrera tillkommande frånvaro utifrån den anställdes ordinarie tjänstgöringsgrad. 

Det antalet timmar som läggs in vid frånvaroregistreringen kommer påverka eventuell automatisk avstämning av timbanken.

Ovan bild visar ett exempel på hur registreringen av korttidsarbete kan läggas in om den anställde varit sjuk i perioden. Sjukdomen varade i tre dagar och vi har därför lagt in detta som 0 frånvarande timmar under perioden. Sjukdomsfrånvaro utifrån den ursprungliga anställningsgraden registreras på de dagar den anställde varit sjuk. Observera att frånvaron behöver läggas i flera datumperioder för att du ska kunna ange olika antal timmar per dag vid registrering. 

VAB under korttidspermittering

Om den anställde behöver ta ut VAB ska omfattningen i timmar spegla det antalet timmar som den anställde ansöker om tillfällig föräldrapenning för hos Försäkringskassan. Korttidspermitteringens omfattning + frånvarande timmar p g a VAB ska tillsammans uppnå ordinarie arbetstid. 

Fick du svar på din fråga? Tack för din feedback! Något gick snett. Vänligen försök igen senare.