Hantering av stämpelklockor

I den här artikeln kan du läsa om: 

 • Var du hittar en översikt över era installerade stämpelklockor
 • Hur du avinstallerar en stämpelklocka
 • Vad synkronisering av stämpelklockan innebär och vilka inställningar du kan göra 
 • Historik över tidigare ändringar för en stämpelklocka

Installerade stämpelklockor

För att få en översikt på samtliga installerade stämpelklockor går du in på Inställningar - Stämpelklockor. Här visas information om när installationen gjordes, när stämpelklockan senast hade kontakt med internet samt i vilken webbläsare installationen är gjord. Varje installation får även ett unikt ID som visas här.

Vill du avinstallera en stämpelklocka?

Avinstallera via stämpelklockan:

 1. Öppna stämpelklockan
 2. Klicka på knappen med 3 streck, längst upp till höger
 3. Välj Inställningar
 4. Klicka på knappen Avinstallera längst ner på sidan
 5. Uppge ditt personnummer och klicka sedan på knappen Avinstallera

Avinstallera via webben:

Vi rekommenderar i första hand och i den mån det går att ni synkroniserar stämpelklockan. Om ni har möjlighet att synkronisera klockan rekommenderar vi att ni avinstallerar stämpelklockan på plats, på den enheten den finns installerad. Om enheten inte finns tillgänglig kan ni göra avinstallationen via webben genom att gå in på Inställningar och klicka dig vidare till Stämpelklockor. Klicka sedan på krysset till höger om installationen och bekräfta avinstallationen. Att avinstallerar en klocka som inte har synkroniserats med servern innebär att eventuella stämplade tider kan ha lagrats lokalt i enheten men inte lästs över till systemet. Detta i sin tur betyder att tider för löneunderlaget kan saknas. Stämpelklockan synkroniseras automatiskt var 5:e minut när enheten är igång och har internetuppkoppling. 

Vill du synkronisera stämpelklockan manuellt?

En stämpelklocka synkroniseras automatiskt när programmet är igång och enheten har internetuppkoppling. Om stämpelklockan är offline kommer alla tider att sparas lokalt i stämpelklockan tills enheter får internetuppkoppling igen. Stämpelklockan försöker hela tiden återansluta till internet och när den lyckas sker synkroniseringen automatiskt. Följ nedan steg för att göra en synkronisering manuellt.

 1. Starta stämpelklockan
 2. Klicka på knappen med 3 streck längst upp till höger
 3. Välj Inställningar
 4. Klicka på knappen Synkronisera

Vill du stänga av synkroniseringskrav?

Gå in på  Inställningar - Stämpelklockor via ditt chefsinlogg. Önskar du stänga av kontrollen för synkronisering inför lönekörning klickar på pennan till höger vid stämpelklockan och gör sedan ett av de val som visas. De olika valen visas i rullgardinen för Ny status. Att stänga av synkroniseringskrav betyder att tider som stämplats i enheten när den inte haft uppkoppling till internet kan lagras lokalt utan att läsas över till servern och därmed inte räknas in i löneunderlaget. Det är viktigt att veta att personalliggare och lönekörning kan påverkas om det finns stämplade tider i en stämpelklocka som inte har synkroniserats som den ska. 

 • Aktiv - innebär att synkroniseringskravet inför lönekörning är på
 • Inaktivera under löneperiod - innebär att synkroniseringskravet inför lönekörning stängs av för löneperioden och aktiveras sedan efter låst löneperiod
 • Inaktivera permanent - innebär att synkroniseringskravet inför lönekörning stängs på av till dess att ni väljer aktiverar kravet igen

Historik 

För varje installerad stämpelklocka hittar du historik på tidigare ändringar genom att klicka på pennan till höger under Installerade stämpelklockor. Om du klickar på länken Historik längst ner på sidan visas ändringsdatum, vem som gjort ändringen samt aktuell status. Observera att en avinstallerad stämpelklocka inte går att se historik för. 

Fick du svar på din fråga? Tack för din feedback! Något gick snett. Vänligen försök igen senare.