Uppgifter till Svenskt Näringsliv

Svenskt näringsliv begär under året in olika typer av statistik och uppgifter av sina medlemmar. I Personalkollen kan du ta ut uppgifter för rapportering av lönestatistik samt medlemsuppgifter.

Svenskt näringslivs medlemsuppgifter

När du har låst årets sista löneperiod, utbetalning december, finns uppgifter för Svenskt näringslivs medlemsuppgifter att hämta under Rapporter/underlag. Klicka på Statistik och välj medlemsuppgifter

Formeln för beräkningen av antal årsanställda ser ut enligt nedan: 
Totalt arbetad tid (avrundat till närmsta heltal) delat med normaltidsarbetsmåttet (1615 timmar). Värdet av den totala summan avrundas sedan till närmsta heltal. På grund av avrundning till heltal kan summan av antal årsanställda uppdelat per arbetsplats vara färre än antalet årsanställda på hela företaget.

Svenskt näringslivs lönestatistik

Inställning av medlemsuppgifter och yrkeskoder

Du behöver fylla i vissa uppgifter i Personalkollen innan du kan ta fram en lönestatistik-fil till Svenskt näringsliv. 

Börja med att ange företagets medlemsuppgifter under  Företagsinställningarna. Ert medlemsnummer hittar du i brevet från Svensk Näringsliv, tillsammans med inloggningsuppgifterna för lönerapporteringen. För de flesta restauranger som tillhör Visita ska Förbundsnummer 43 och Avtalskod 071 användas, men observera att detta beror på vilken typ av restaurang du bedriver.

När du sparat dessa inställningar behöver du ställa in vilken typ av yrke som varje personalgrupp representerar, en så kallad yrkeskod. Klicka på  InställningarPersonalgrupper och välj den personalgrupp du vill ange en yrkeskod för. För att ta reda på vilken yrkeskod som gäller kan du använda dig av tjänsten nyk.svensktnaringsliv.se. Du kan även ange en yrkeskod per person. Det gör du under kompletterande uppgifter på anställningen. 

Inställning av arbetsplatsnummer

Om företaget har flera arbetsplatser behöver du ställa in arbetsplatsnummer för  varje arbetsplats. Gå till  Inställningar och välj Arbetsplatser för att ange detta. Arbetsplatsnummer för respektive arbetsplats hittar du i brevet från Svenskt Näringsliv. Om det finns fler arbetsplatser i Personalkollen än i brevet från Svenskt Näringsliv kan du ange samma nummer på flera arbetsplatser.

Hämta statistikfil ur Personalkollen

Gå till fliken  Löner och välj löneperioden med utbetalning oktober. När denna period är låst går du till Rapporter/ underlag, välj alternativet Statistik och därefter fliken Svenskt Näringsliv lönestatistik. Ladda ner filen. 

Fick du svar på din fråga? Tack för din feedback! Något gick snett. Vänligen försök igen senare.

Behöver du fortfarande hjälp? Kontakta oss Kontakta oss