Vi skyddar dina personuppgifter

GDPR och Personalkollen

Personalkollen är juridiskt sett personuppgiftsbiträde och företaget är personuppgiftsansvarig. Det är Personalkollens ansvar att våra användare, de personuppgiftsansvariga för företaget, har de förutsättningar som krävs för att följa GDPR i alla led. 

De regler och lagar som redan finns kring vad ett företag är skyldig att arkivera så som bokföring och löneuppgifter tas även upp i GDPR. Därför finns det begränsningar i vilken information du kan begära att få raderad. 
För att du ska få så bra hjälp som möjligt vid hanteringen av personuppgifter arbetar vi kontinuerligt med systemets säkerhet, smidighet och enkelhet. 
Vi lagrar all information i Personalkollens hos vår primära tjänsteleverantör är Elastx/Elastisys. Du hittar mer information i artikeln Datahantering och infrastruktur.

Du hittar detaljerad information om vår hantering av personuppgifter i våra allmänna villkor:


Så gör du för att ta ut information

Om en anställd begär ut de uppgifter som finns lagrade i Personalkollen finns de samlade i form av Excel-exporter under ikonerna

  1. Tider
  2. Löner
  3. Personal

Personalkollen lämnar inte ut dessa uppgifter direkt. Detta måste ske genom personuppgiftsansvarig på företaget.  Du kan läsa mer om att exportera uppgifter till excel i vår artikel Excel-exporter.   

Fick du svar på din fråga? Tack för din feedback! Något gick snett. Vänligen försök igen senare.