Smart hantering

Under Smart hantering ställer du in hur stämpelklockan ska agera vid tidig eller sen in- och utstämpling, om de anställda ska ha möjlighet att ange en orsak på stämpelklockan till varför de avviker från schemalagd tid samt vilka notiser du vill ska visas på startsidan. Du hittar dessa inställningar efter att du loggat in under Inställningar -> Smart hantering.

I vår artikel Hantera notiser kan du läsa mer om vad de olika notiserna på startsidan innebär.

Instämpling

I rullgardinlistan väljer du först om och när du vill bli notifierad om en tidig instämpling, samma gäller vid sen instämpling. Väljer du Automatiskt tidsjustering får du sedan välja vilken tidsgräns du vill ha för detta. Är den automatiska justeringen inställd på 10 minuter kommer alla stämplingar som görs tio minuter eller närmare det planerade schemapasset automatiskt att justeras till schemalagd tid. Om du väljer Skapa notis före en viss tid får du välja antal minuter innan en schemalagd tid som notis ska skapas.

Icke schemalagt arbete

Här anger du om en notis ska skapas då en anställd har stämplat in utan ett planerat schema. Om notisen är avstängd hamnar den arbetade tiden direkt under Rapporterad tid.

Utebliven utstämpling

Här anger du om du vill få upp en notis om en utebliven instämpling när ett planerat schema finns men den anställde inte stämplar in. Du kommer kunna registrera frånvaro även om notisen är avstängd.

Utstämpling

I rullgardinlistan väljer du om det ska skapas en notis eller inte vid utstämplingar som avviker från schemat. Du kan också välja vilken tidsgräns detta ska ha om du väljer skapa notis före en viss tid. 

Visa antal arbetade timmar i stämpelklockan

Kryssa i check-boxen om ni önskar att de anställda ska kunna se i stämpelklockan hur många timmar hen har arbetat under löneperioden efter varje avslutat pass.

Personalnotiser

Om notis för Födelsedag är ikryssad visas en notis på startsidan 3 dagar innan födelsedagen inträffar. Om Utgående anställning är ikryssad varnar systemet om att en anställning går ut inom 3 veckor och du har då möjlighet att förlänga anställningen eller lägga till en ny. 

Fick du svar på din fråga? Tack för din feedback! Något gick snett. Vänligen försök igen senare.

Behöver du fortfarande hjälp? Kontakta oss Kontakta oss