Svenskt Näringsliv lönestatistik

Svenskt Näringsliv samlar varje år in  lönestatistik från vissa av sina medlemsföretag. Denna lönestatistik skall vanligen lämnas in under oktober månad, och kan tas ut från Personalkollen i form av en fil som sedan laddas upp på Svenskt Näringslivs sida för lönerapportering.

Inställning av medlemsuppgifter och yrkeskoder

Innan man kan ta ut en lönestatistik-fil till Svenskt Näringsliv från Personalkollen för första gången behöver man ange ett antal olika uppgifter för att Personalkollen ska veta hur statistiken för varje anställd skall rapporteras.

Börja med att ange företagets medlemsuppgifter under Inställningar (högst upp till höger efter inloggning) och rubriken Uppgifter till Svenskt Näringsliv. Medlemsnummer hittar du i brevet från Svensk Näringsliv, tillsammans med inloggningsuppgifterna för lönerapporteringen. För de flesta restauranger som tillhör Visita ska Förbundsnummer 43 och Avtalskod 071 användas. Du kan ta reda på exakt vad som gäller för olika branscher och särskilda typer av restauranger i dokumentet Förteckning över förbundsnummer och avtalsnummer

När du sparat dessa inställningar behöver vi ställa in vilken typ av yrke som varje personalgrupp representerar, en så kallad yrkeskod. Klicka på InställningarPersonalgrupper och välj sedan den personalgrupp du vill lägga till en yrkeskod för. För att ta reda på vilken yrkeskod som gäller för ett visst yrke kan du använda dig av tjänsten nyk.svensktnaringsliv.se där du kan söka efter ett yrke, exempelvis "Diskare", och få reda på vilken yrkeskod som gäller för detta yrke. Om gruppen innehåller personal med något varierande yrkeskod anger du den kod som är vanligast för personerna i gruppen.

Yrkeskod måste ställas in för samtliga personalgrupper som innehåller personal som har en godkänd lön under rapporteringsmånaden. Du behöver även ändra fältet "Svenskt Näringsliv jobbstatus" för de grupper som till största del består av chefer, arbetsledare, eller lärlingar.

Om företaget har flera olika arbetsplatser behöver du även ställa in vilken arbetsplats som personalgruppen tillhör.

Inställning av arbetsplatsnummer

Om företaget som har flera arbetsplatser behöver du ställa in arbetsplatsnummer för arbetsplatserna. Klicka på  Inställningar, Arbetsplatser och sedan den arbetsplats du vill ange ett arbetsplatsnummer för. Arbetsplatsnummer för respektive arbetsplats hittar du i brevet från Svenskt Näringsliv. Om det finns fler arbetsplatser i Personalkollen än i brevet från Svenskt Näringsliv kan du ange samma nummer på flera arbetsplatser.

Uthämtning av statistikfil

När alla inställningar ovan är gjorda och löneperioden för oktober är låst kan du hämta ut statistik-filen. Gå till sidan Löner och välj löneperioden med utbetalning i oktober. Klicka på Rapporter/ underlag, välj alternativet Statistik och därefter fliken Svenskt Näringsliv lönestatistik.

Behöver du fortfarande hjälp? Kontakta oss Kontakta oss