Inför lönekörning

Inför första lönekörningen i Personalkollen är det några delar som måste vara klara innan ni kan börja godkänna lönerna. Vi bokar upp en gemensam tid inför första gången ni gör löner, och nedan delar ska ha gåtts igenom innan mötet. För att boka tid, klicka här.

Personal
Först och främst behöver du kontrollera att följande uppgifter är korrekt inlagda på respektive personal;

  • Anställningsform 
  • Lön (timlön/månadslön)
  • Skatteinställning 
  • Semesterlönetyp
  • Kostavdrag (aktivt/inaktivt)
  • OB1, OB2 (aktivt/inaktivt)
  • Anställningsdatum

Detta är viktigt eftersom om exempelvis semesterberäkningen ligger fel från början medför det ett stort manuellt arbete i form av korrigeringar i efterhand. 

Notiser
Alla notiser (för löneperioden) på startsidan måste vara godkända och även eventuella nyregistreringar. Om en anställd (nyregistrerad) själv inte loggat in och kompletterat med kontaktuppgifter kan du med admin-rättigheter lägga in denne ändå. Klicka då på notisen och fyll i alla uppgifter som efterfrågas. 

Ingångsvärden
Har du personal med inarbetad och/eller sparad semester i bolaget sedan innan start med Personalkollen ska dessa värden flyttas med. Mer om vad det innebär och hur de läggs in hittar du  här

Behöver du fortfarande hjälp? Kontakta oss Kontakta oss